Debattartikel: Dags för Silicon Europe att ta plats på scen

Av David Mills, CEO, Ricoh Europé

Om du ombads att nämna ett innovativt digitalt företag är chansen stor att det skulle bli ett amerikanskt bolag. Facebook, Apple och Google är goda exempel och över hälften av världens 100 främsta är amerikanska. En ökad konkurrens börjar nu komma även från Kina med företag som Alibaba och Tencent.

Men Europa ligger efter globalt sett, trots snabba förändringar och trots att 59 procent av företagen nu är digitala på ett eller annat sätt. Det är inte ambitionsnivån det är fel på. Det visar en undersökning med 1 360 tillfrågade företagsledare från 16 europeiska länder som Ricoh Europe beställt. I den avslöjas att de flesta europeiska företag (65 procent) har för avsikt att expandera till andra europeiska länder de kommande fem åren. Men ett komplicerat regelverk och lagstiftning gör det svårt att navigera den inre marknaden.

Men det finns hopp – hindren ska försvinna. Politiker, myndigheter och företagsledare är väl medvetna. Den digitala inre marknaden, som är en kritisk komponent i EU:s digitala agenda, lanseras nästa år och den är ett välkommet inslag som bör säkerställa lika villkor på marknaden. Det är meningen att problem som geo-blockning, d.v.s. att tillgången till en tjänst begränsas utanför vissa områden, upphovsrättslagar och momsregler ska kunna hanteras på ett smidigt sätt. Den digitala inre marknaden ska standardisera regelverk så att samma innehåll, produkter och tjänster ska finnas tillgängliga till ett och samma pris överallt i hela EU. Med appar och nedladdningar ska allt finnas till samma kostnad från Irland till Grekland, från Finland till Portugal. Vi kan förvänta oss en stor tillväxt inom gränsöverskridande e-handel.

Den digitala inre marknaden är en spännande möjlighet för många europeiska företag. Med kraftigt minskad byråkrati på en traditionellt komplex marknad kan företagen accelerera sin tillväxt i samma takt som internationella konkurrenter. Alla näringsidkare, från traditionella butiksägare till nystartade digitala verksamheter baserade i hjärtat av Londons Silicon Roundabout, med storslagna planer på att helt förvandla våra liv online, kommer att kunna konkurrera på lika villkor, sälja till hela EU, och vara säkra på att samma regler för e-handel tillämpas överallt.

Den digitala inre marknaden beräknas ge ett bidrag på 415 miljarder euro till den europeiska ekonomin. Att företag får möjlighet att göra affärer med 500 miljoner nya konsumenter kan bara vara positivt. De fördelar som förväntas av de europeiska företagen är bland annat färre hinder att anta nya marknader (52 procent), högre lönsamhet (50 procent) och minskade driftskostnader (48 procent). Allt detta är inom räckhåll för de företag som är villiga att anamma den mest revolutionerande regleringen på mycket länge.

Vad är då nästa steg? Genom att effektivisera, digitalisera och standardisera processer kan visionära europeiska företag utveckla en tydlig konkurrensfördel – ett nödvändigt steg för att Europa ska kunna ta plats på den globala arenan.

För det första måste företag och organisationer granska sina aktuella driftprocesser så att de anpassas till ett gränsöverskridande arbete. Det kommer att hjälpa dem att förstå sin egen ställning på den förändrade marknaden. När driftsprocesserna är reviderade kan de fokusera på att förbättra sina arbetssätt för att bli effektivare i en större, flerspråkig miljö. Här är systemstandardiseringar som driver kostnadsbesparingar och ökar produktivitet nyckeln. Slutligen ska de inte vara rädda att ta hjälp av experter i form av konsulter och partners som redan har kunskap om vad som krävs för att växa internationellt och som har möjlighet att ge råd baserat på sina erfarenheter.

Endast sju procent av EU:s små till medelstora företag säljer över nationsgränserna i dagsläget. Det är en siffra som måste öka om den europeiska ekonomin ska blomstra och då är införandet av en digital inre marknad ett bra verktyg. Med den digitala närvaron kan alla företagen nå miljontals nya kunder. Då är det bara vår fantasi som begränsar innovationsförmågan. Om allt går enligt EU:s plan för den digitala agendan kan nästa digitala storföretag precis lika gärna grundas i Paris, Berlin, London eller Stockholm, som i San Francisco, Shanghai eller Beijing.

Låt oss rulla ut den röda mattan och minska byråkratin för att välkomna Silicon Europe!