DEBATT: Hybridroller är här för att stanna

En färsk undersökning från Boston Consulting Group och Google visar att Nordiska marknadsavdelningar ligger efter många andra länder i den digitala transformationen.
Marknadsfunktionen är i snabb omvandling och det växer fram helt nya krav på system, processer och kompetenser hos många företag. En viktig förändring är det nya tidsperspektivet. Borta är den årliga marknadsplanen med inplanerade aktiviteter och kampanjer. En modern marknadsfunktion arbetar med strategiska mål, men utan långtgående detaljerade aktivitetsplaner. Det blir allt vanligare att man istället arbetar agilt och i så kallade sprintar. Sprintarna är vanligtvis några veckor långa och möjliggör mindre, regelbundna leveranser enligt en tydlig prioriteringsordning. Den agila marknadsföringen gör att resursplanering blir en allt viktigare del av marknadschefens roll.
Det handlar också om att arbeta prediktivt. På en allt mer snabbrörlig marknad blir det allt svårare att ligga steget före konkurrenterna. Samtidigt ökar tillgången till data vilket ökar möjligheten att göra smarta analyser för att försöka förstå trender i omvärlden. Men det gäller inte bara att försöka förstå vad som redan har hänt, utan vad som kommer att hända framöver och vilka konsekvenser det kommer att få. Prediktiv marknadsföring handlar om att göra antaganden om framtiden och anpassa sina erbjudanden och sin kommunikation efter detta.
I och med att marknadsföringen har blivit allt mer teknikberoende så växer marknad och IT allt mer ihop. Enligt siffror från analysföretaget Gartner så lägger amerikanska och brittiska marknadschefer så mycket som 27 procent av marknadsbudgetarna på IT och teknik under 2017. Denna trend driver framväxten av nya hybridroller som spänner över traditionella avdelningar. Silos bryts upp. I USA tillsätter många företag en Chief Marketing Technologist (CMT), som är lika delar strategisk, kreativ och teknisk. För den ”vanliga” marknadschefen är detta en möjlighet att få ett ännu större ansvar, men också ett hot för den som inte hänger med i den digitala utvecklingen och riskerar att bli omsprungen.
Marknadsfunktionen har aldrig varit så viktig för ett företags framgång. Men den lever inte längre sitt eget liv. Samverkan med affärsutveckling, IT och sälj blir allt mer avgörande, och det gör i sin tur att moderna marknadsförare måste kunna mycket mer om olika närliggande områden för att kunna skapa största möjliga värde för sin arbetsgivare. Hybridrollerna är här för att stanna!
Artikeln är skriven av:
Jonas Ander
CMO, Nortal