De tre hetaste jobben enligt Bill Gates

När Bill Gates var ung var det en fördel att ha datorer som intresse, och han kunde rida på den datorutveckling som då skedde. Idag är datorer en självklarhet, men vilka är då de jobb med störst potential idag?
När Bill Gates var ung hoppade han av skolan för att satsa på datorer, något som han menade delvis berodde på tur eftersom datorer då precis började förändra världen. Idag finns det inte samma möjligheter inom datorsektorn, men det finns andra områden som har mycket stor potential menar världens rikaste man. När Gates nyligen föreläste på Columbia University fick han frågan om vilket yrke han hade satsat på om han hoppat av skolan idag istället. Han menar att det finns tre som är särskilt intressanta idag.

  1. Artificell Intelligens. Det kan inte ha undgått någon att AI är under snabb utveckling just nu. Vi kommer nog inom kort att se flera stora genombrott på det här området, och det är något som driftiga personer kommer vara med att skapa.
  2. Energisektorn. Här sker också stora förändringar, och frågan om framtidens energiförsörjning blir allt viktigare i takt med att kol och olja rapporteras börja ta slut. Tesla håller på med en hel del forskning, men även andra aktörer arbetar på alternativa energikällor med hög avkastning. Det hela handlar om att tillhandahålla hållbar, billig och pålitlig energi menar Gates.
  3. Biotech. I gränslandet mellan medicin och teknik sker mycket forskning, och vi lär oss allt mer om hur människa och maskin kan fungera tillsammans. Allt från att bekömpa folksjukdomar som fetma och alzheimers, till implantat och bio-enhancements kommer att bli ett allt större forskningsområde inom kort. Utvecklingen går enligt Bill Gates just nu ”snabbare än någonsin” och det är rätt tid att hoppa på tåget för den som vill ha en spännande och utvecklande karriär.

För unga i Sverige är det en spännande tid att fundera över sina karriärval. Samtidigt kan det vara stressande, och den allt mer förhärskande ”FOMO” (Fear Of Missing Out) riskerar att skapa såväl handlingsförlamning som förhastade beslut. Ett bra tips är att låta karriärvalet ta tid, och kom även ihåg att det går att byta karriär även senare i livet.
Det betyder att det här inte bara är en spännande tid för unga, även personer med många år i arbetslivet kan ha mycket att hämta i den snabba utveckling som idag sker. Frågan är vad som är mest intressant för dig, och var du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter.