De svenska medieinvesteringarna har ökat under sommaren

Nya siffror från Mediebyråbarometern visar att medieinvesteringarna till skillnad från föregående år inte alls minskat under sommarmånaderna. Istället så har juni och julis investeringar ökat med 2, 3 procent jämfört med samma period år 2015.

Enligt dessa siffror så har det investerats runt 1,5 miljarder kronor under juni och juli månader. Annonsering i radio (upp med 21,5 procent från föregående år), på bio (21 procent) och utomhusreklam (12 procent) har det gått bäst för, tillsammans med landsortspressen.

Däremot så är det sämre siffror för såkallad “print” – populärpressen tappar skrämmande 22,3 procent jämfört med sommaren 2015. En annan arena som det gått sämre för under denna sommar jämfört med föregående är TV:n, som tappat 6,2 procent.

Stattan Slörner, VD för Sveriges Mediebyråer, kommenterar med konstatera att sommaren 2016 varit i relativa tal en stark period för “mediebyråerna och medierna. Under juli ökade medieinvesteringarna med hela 12,8 procent, vilket gör månaden till den näst starkaste juli i mediebyråbarometerns historia.”

Läs mer: Infograf: marknadsförarens guide till sociala medier

Slörner säger också att fotbolls-EM tidigare i sommar bidrog till att öka investeringarna. Detta verkar dock inte ha gällt TV, och istället så är det internet som “för första gången någonsin var större än TV under juni”. Detta om något säger väl mycket om internets enorma tyngd för framgångsrika reklamkampanjer?

Om du vill bli bättre på att använda dig av nya metoder för din digitala annonskampanj så ska du klicka här.