De kommande 25 åren av e-handel

För tjugofem år sedan listade en liten startup vid namn NetMarket ut hur man skickar en krypterad kreditkortstransaktion över webben. I tusentals år, fram till detta ögonblick, var det primära sättet att ta del av en kommersiell transaktion att en köpare förflyttade sig till en fysisk plats och erbjöd mynt, papper eller plast i utbyte mot en vara eller tjänst. Allt detta kom att ändras med e-handeln.

Här delar Jonas Breding som är General Manager Nordics på PayPal med sig av sin vision om hur e-handeln kommer att se ut om 25 år.

För de som intresserade sig för internet i dess första stadier såg det mestadels ut som en samling lösningar som syftade till att underlätta och stödja kommunikation, men inte mycket mer än så. Det har krävts ett medvetet och långsiktigt fokus för att bygga den tillit som behövdes för att möjliggöra utvecklingen av handeln på internet till den massiva ekonomiska kraft som den är idag.

Under de senaste två och ett halvt decennierna har vi gemensamt lyckats övervinna betydande utmaningar, vilket lett till att vi kunnat bygga upp den nödvändiga säkerheten för att konsumenter och företag ska vilja handla på nätet och för att e-handeln ska blomstra. Det är enklare än någonsin att gå online, samtidigt som betalningar och logistik blir snabbare och smidigare och bedrägeribekämpningsmetoder mer avancerade än någonsin.

Blickar vi framåt mot de kommande 25 åren av e-handel kommer detta starka förtroende som vi byggt upp vara kritiskt för att möjliggöra en fortsatt tillväxt i branschen. E-handelsmetoderna har genomgått flera iterationer under de senaste 25 åren och kommer att utvecklas ännu snabbare och bli än mer komplexa under de kommande 25 åren. Ett flertal framväxande tekniska innovationer kommer att bli en del av våra vardagliga handelsrutiner.

Några exempel på dessa nya framväxande tekniker innefattar:

  • 5G och dess ökade kapacitet som kommer att möjliggöra att miljarder olika enheter ansluts till internet, vilket i sin tur innebär att e-handeln blir möjlig från vilken bil, klocka eller vilket kylskåp som helst – när som helst och var som helst. 5G kommer också att möjliggöra betydligt mer engagerande VR-upplevelser, vilket utan tvekan banar väg för många nya spännande e-handelsapplikationer.
  • Artificiell intelligens –den fortsatta explosionen av data och eventuellt även kvantberäkning kommer att erbjuda en betydligt mer personifierad e-handelsupplevelse. Rekommendationer kommer att bli mer unika och skräddarsydda, samtidigt som handlare både snabbare och mer konsekvent kommer att kunna lära sig mer om sina kunder. AI-baserade concierge-tjänster kommer att förutse, välja och leverera det du är ute efter innan du själv hinner efterfråga det.
  • Social handel, driven av nya och framväxande plattformar, kommer att möjliggöra för människor att engagera sig i en ny typ av ”kollaborativ” shopping som aldrig tidigare varit möjlig. Delning och engagemang, från inspirationsfas till kassan och vidare, har potential att bli normen när en generation av digitala användare fortsätter att omdefiniera hur världen köper och säljer varor och tjänster.
  • Gemensamma säkra digitala identifikationer med multifaktorlösningar kommer att säkerställa att företag ligger steget före bedragare, samtidigt som detta förenklar köpprocessen för kunder. Lösenord var användbara i början av e-handeln, men det är dags att gå vidare. Gemensamma ID:n möjliggör för flera stora organisationer att arbeta ihop för att bekämpa bedrägerier och säkra sina system.
  • Grön logistik kommer att gå från nisch till norm. Kartong, plastemballage och bränsleavfall hör till det förflutna och kommer att ersättas av effektiv samhällslogistik. En ny generation av klimatsmarta konsumenter kommer att driva på denna övergång mot hållbarhet, och leverantörer kommer också att fortsätta förnya sig.

Den transformativa kraft som dessa tekniker har på våra ekonomiska liv kommer att leda till långtgående förändring. Teknikerna har potential att sänka kostnader och därmed ribban till den digitala ekonomin för människor och familjer, likaså för entreprenörer och små företag, som fortfarande tycker det är oöverkomligt dyrt att skaffa sig tillgång till internet och delta på ett meningsfullt sätt. De har också makten att inte bara förändra sättet vi köper och säljer på, utan att även införa en ny era av inkluderande ekonomisk trygghet som hjälper missgynnade folkgrupper in i den globala ekonomin.

På samma sätt som under den första fasen av e-handelns tillväxt måste vi medvetet och ansvarsfullt använda innovationer för att säkerställa största möjliga kollektiva nytta, samt för att skydda oss mot oavsiktliga konsekvenser. Vi måste vara samarbetsvilliga, försiktiga och kreativa när våra beslut bygger på förtroende.

Lösningarna på förtroendeutmaningarna i de tidiga stadierna av e-handeln byggde på att digitalt ”återskapa” många av de fysiska aspekterna av en kommersiell transaktion: exempelvis en kundvagn, en kassa och en leveransspårare. Lösningar på den här typen av utmaningar för e-handel i framtiden kommer att handla om att skydda och höja den mänskliga kärnan av handel: den sociala upplevelsen, etiken och värderingarna samt utökningen av möjligheter att delta i och bidra till en bredare ekonomi, kultur och samhälle.

För att göra detta bör vi lära oss av de open source- och samarbetsmodeller som tidigt bidrog till många kritiska lösningar för e-handeln, som Domain Name System (DNS), Secure Socket Layer (SSL) och Common Gateway Interface (CGI), för att bara nämna några. Vi måste utveckla de protokoll och standarder som krävs för att säkerställa en etisk och ansvarsfull framtid för digital handel – och de måste vara globalt tillämpliga och tillgängliga för alla.

Vi gör också klokt i att minnas att partnerskap med statliga, akademiska och icke-vinstdrivande intressenter var avgörande i att göra e-handeln till vad den är idag. Att upprätthålla och skala upp denna typ av engagemang mellan det offentliga och privata kommer att bli viktigt för att utveckla nya institutioner och nästa våg av lösningar, för att på så sätt öppna upp för ännu större ekonomisk tillväxt och en mer inkluderande ekonomi.

Framtiden blir vad vi gör den till. Och nu har vi möjligheten att säkerställa att vi inte skadar den grund av tillit som vi hittills byggt branschen på. Det är bara genom en sammansmältning av effektiv och innovativ teknik med medvetna och ansvarsfulla affärsbeslut som vi kommer att kunna främja och förvalta förtroendet för framtidens e-handel.

Artikeln är skriven av:

Jonas Breding
General Manager Nordics
PayPal