De fyra bästa metoderna för en framgångsrik digital transformation

Analysföretaget Gartner har sammanställt fyra viktiga punkter för hur företag bäst ska gå tillväga när man digitaliserar sin verksamhet. Det viktigaste är att ha en tydlig vision för hur processen ska gå till.

Läs mer: Digital transformation handlar om att sätta användarna i centrum

1. Koncept – Det är ingen poäng att gå förändra något om man inte vill göra en ordentlig omstöpning av verksamheten på flera plan, menar Gartner.

Exempelvis så kan bilreservdelstillverkare låta bilverkstäder skriva ut delarna på 3d-printers. På så sätt minskas kostnaderna och leveranstiderna. Men man ska vara medveten om utmaningarna med det nya konceptet – bilverkstäderna måste ha rätt utrustning, fackexperter och rätt material.

2. Kompetens – En digital reformation behöver kompetenta och kunniga medarbetare, något som ofta inte finns tillgängligt i början av transformationen.

I fallet med reservdelstillverkaren och de 3D-printade delarna så behöver man utbilda mekanikerna i verkstäderna i den nya tekniken; kundsupport måste anordnas för att hantera problem och inte minst så måste man förvärva 3D-teknik. Det sistnämnda kan kräva nya samarbeten eller uppköp av 3D-printingföretag.

3. Resurser – Den digitala transformationen behöver såklart också resurser – människor, immateriella rättigheter och tillgång till information.

Reservdelstillverkaren behöver stärka sin kunskap kring 3D-printsprocessen, och hur man bygger 3D-ritningar. Databaser, nätverk och annan infrastruktur måste tillföras, såväl som personer som ska sköta hela den apparaten. De immateriella rättigheterna måste också skyddas, något som säkert kan försvåras i en digital värld fylld av möjligheter till piratkopiering.

4. Omvärldsbevakning – Sist men inte minst så är det viktigt för företag att hålla koll på sin bransch och på omvärlden – den digitala affärsvärlden är expansiv och föränderlig. Vårt 3D-printande reservdelsföretag kan exempelvis behöva samarbeta med universiteten för att bättra sin koll på utvecklingen inom branschen.

Behöver du hjälp med ditt företags digitala transformation? Klicka här.