De flesta har ingen koll på GDPR

I en undersökning som Kantar TNS gjort i England känner två tredjedelar av befolkningen inte till den nya EU-lagen som träder i kraft om bara några månader. Och knappt hälften av de som hört om lagen har koll på vad den faktiskt innebär. Det innebär dock inte att företag och organisationer kan slappna av.

Den 25 maj träder det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, något som du förhoppningsvis har koll på. Men för gemene man är GDPR något okänt, och undersökningen som Kantar TNS genomfört visar att läget är värre än vad som befarats. När endast 35 % av befolkningen i England ens hört talas om den nya lagen är det en tydlig indikation på att kommunikationen fallerat.

Läs även: Den enda checklista du behöver för att bli GDPR-redo

GDPR innebär att varje individ får kontroll över vem som har tillgång till deras personuppgifter, och hur dessa får hanteras. För företag och organisationer innebär det stora krav på information och transparens, samt att det finns en förmåga att snabbt agera vid incidenter. Igår rapporterade vi om att endast hälften av företag med färre än 50 anställda känner till den nya lagen, och färre än så har påbörjat anpassningsarbetet, samtidigt som tiden håller på att rinna ut.

Det finns en risk att den låga medvetenheten hos allmänheten gör att företagen känner att de kan slappna av. Om inte befolkningen känner till lagen kan vissa säkerligen tänka att de då inte behöver skynda sig för att hinna klart med allt till den 25/5. Men enligt Phil Sutcliffe på Kantar TNS kan vi räkna med att GDPR kommer få ökad plats i medborgarnas medvetande i takt med att lanseringsdatumet kommer närmare. Att allmänheten inte har full koll är heller ingen ursäkt för att inte ta datasäkerhet och transparens på största allvar.