De fem största nyhetshändelserna under första kvartalet

Hittills i a?r har Ryssland fa?tt sto?rst uppma?rksamhet i svenska medier, a?ven om fokus snabbt a?ndrades fra?n OS i Sotji till situationen i Ukraina och pa? Krim-halvo?n. Sammanlagt har o?ver 107 000 artiklar skrivits om dessa ha?ndelser under det fo?rsta kvartalet.

ioanna_lokebratt
Ioanna Lokebratt, Retriever

Ba?de OS och Melodifestivalen a?r traditionella folkfester som engagerar ma?nga. Fo?rutom den klassiska uppladdningen i media innan OS kantades rapporteringen av sa?kerheten, ela?ndiga arbetsvillkor, brott mot ma?nskliga ra?ttigheter och politiska sta?llningstaganden som bidrog till en o?kad bevakning, sa?ger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker pa? Retriever.

De fem sto?rsta nyhetsha?ndelserna under fo?rsta kvartalet 2014
1. OS i Sotji (55 989 artiklar)
2. Konflikten i Ukraina (36 461 artiklar)
3. Melodifestivalen (17 948 artiklar)
4. Konflikten pa? Krim-halvo?n (15 499 artiklar)
5. Konflikten i Syrien (12 454 artiklar)

Rapporteringen kring de fem sto?rsta nyhetsha?ndelserna under det fo?rsta kvartalet har varit va?ldigt stor och omfattande. Ma?nga av de sto?rsta ha?ndelserna har blivit mer bevakade under ett kvartal a?n vad toppnyheterna under 2012 och 2013 blivit under ett helt a?r.

– Den geografiska na?rheten till Ukraina och Krimhalvo?n har fo?rmodligen pa?verkat den omfattande rapporteringen. Det finns ett sto?rre intresse och vi har la?ttare att ta till oss och fo?rsta? ha?ndelser som sker i va?r na?rhet ja?mfo?rt med ha?ndelser la?ngre bort. Sedan har nog ocksa? den historiskt djupt rotade rysskra?cken satt sina spa?r, sa?ger Ioanna Lokebratt.

– Inom den svenska fo?rsvarspolitiken har oroligheterna pa? Krimhalvo?n anva?nts som argument fo?r en o?versyn av den svenska fo?rsvarsmakten och den starka kopplingen till Sverige o?kar ocksa? mediernas intresse, fortsa?tter Ioanna Lokebratt.

Läs hela listan här:
storsta_ariklarna_q1_2014