De bästa molnbaserade affärssystemen utsedda – Unit4 lyfts fram som ledande inom tjänstesektorn

Analysföretaget Constellation Research har nyligen publicerat rapporten “Innovations Abound in Global Cloud ERP Suites”. Rapporten identifierar branschtrender och ledande leverantörer inom molnbaserade affärssystem (ERP). Bland de affärssystem som är anpassade till tjänsteleverantörer marknadsförs Unit4 som branschledare.

Rapporten visar att kunder väljer Unit4 för att deras lösningar är anpassningsbara, vänder sig till den medelstora marknaden och inte minst att programvaran, med dess design och användargränssnitt, sätter människan i centrum.

Företaget har samlat in information från 200 ledande teknikföretag som alla tillhandahåller molnbaserade affärssystem. Constellation Researchs VD Ray Wang talar om de många fördelarna med Unit4:s plattform.

Vi har talat med över 20 av Unit4:s kunder och ser att Unit4:s People Experience Suite ger dem pålitliga servicelösningar. Plattformen ger möjlighet till omfattande automatisering och lösningar för leverantörer av till exempel finansiella tjänster, högre utbildning, den offentliga sektorn och ideella organisationer, förklarar Ray Wang.

I rapporten anges också att Unit4:s lösningar, med lite eller ingen kod, (även kallat low-code / no-code) gör det lättare för kunder att integrera snabbt. Detta är en viktig faktor för företag som vill migrera till molnbaserade affärssystem.

Denna rapport definierar tydligt skillnaden mellan vårt serviceinriktade system jämfört med produktinriktade system och placerar Unit4 som marknadsledande bland leverantörer som riktar sig mot tjänstesektorn, säger Mike Ettling, CEO, Unit4. Mike är även angelägen att förklara vad affärssystemet kan göra för nytta för de anställda;

Med hjälp av systemen får man som anställd tillgång till information från alla kollegor och därmed även en bättre bild av både företaget och vilken roll man själv spelar.