De 10 varumärken vi älskar mest

Företaget MBLM har undersökt vilka varumärken konsumenterna älskar mest, och vilka de helt enkelt inte kan leva utan. 386 företag i 15 olika industrier undersöktes i fråga om vilken emotionell koppling konsumenterna har med dem, och resultatet är delvis förvånande.
Att konsumenter har en emotionell koppling till varumärken som påverkar deras köpbeslut har allt fler pratat om på senare år. De som lyckas bygga starka känslomässiga relationer med sina kunder klarar sig bättre, och idag fokuserar allt fler företag på att bygga nära och intima relationer med kunderna. Vissa lyckas bättre än andra, och i MBLMs senaste ”Brand Intimacy Report 2017” är detta de tio högst rankade:
1. Apple
2. Disney
3. Amazon
4. Harley Davidson
5. Netflix
6. Nintendo
7. Samsung
8. Wole Foods
9. BMW
10. Toyota
MBLMs lista skiljer sig dock något från andra mätningar av vilka företag som är störst och bäst. Jämfört med exempelvis Interbrands ”2017 Best global brands ranking” är det bara sex av MBLMs företag som finns på Interbrands top 15-lista, och varken Nintendo eller Whole Foods är ens med på Interbrands ranking. Så hur kom MBLM fram till sina resultat?
De undersökte 6000 personer i åldrarna 18-64, med en genomsnittlig årsinkomst över 35.000 dollar (285.000 kr) i tre olika länder (USA, Mexiko och Förenade Arabemiraten). Under 20 minuter per person fick deltagarna sortera varumärken, svara på frågor om hur ofta de använde och hur nöjda de var med olika varumärken, om de skulle rekommendera ett varumärke samt vilka de inte kan leva utan. De fick även rangordna varumärken baserat på uttalanden om fördelar med varumärkena. All denna information utgjorde sedan basen för vilken relation konsumenten har med olika varumärken, och totalt ingick 386 företag i undersökningen. Du kan läsa mer om hur de gick till väga här!
Ett resultat som kanske förvånar många är avsaknaden av sociala medieplattformar på listan. Många uttrycker starka känslor för exempelvis Snapchat och Facebook, men inte tillräckligt för att de ska klara sig upp på listan. Inte heller bland de varumärken konsumenterna inte kan leva utan hittar vi några sociala plattformar. Denna lista toppas istället av Apple och Google, som ligger långt före trean Amazon och YouTube på fjärde plats.
Trots de förvånande resultaten och avsaknaden av överensstämmelse med andra mätningar backas MBLMs lista upp av företagens omsättningssiffror. Företagen på MBLMs lista har de senaste 10 åren ökat sin omsättning med 10,3 %, medan S&P500 och Fortune500 företagen bara ökat med 5,7 respektive 3,2%. Det tyder på att MBLMs sätt att mäta relationer faktiskt har en bättre koppling till verkligheten än andra listors mätningar. Sannolikt kan detta bidra till att göra företag mer medvetna om vad som faktiskt är viktigt, och hjälpa dem att skapa bättre relationer, och därmed ökad omsättning. Det verkar helt enkelt som att känslor faktiskt har stor betydelse även i affärsvärlden.