Datorerna vet när du twittrat på fyllan

Att twittra full är säkert inte en helt ovanlig företeelse, och nog har en del bakisångest förvärrats efter en titt på den gångna nattens flöde. Frukta icke! Nu finns det en algoritm som kan identifiera fylle-tweets. Varför vill man veta detta då? Vetenskap, såklart!

Algoritmen är gjord av forskare vid University of Rochester, som medelst maskininlärning har konstruerat ett system som med rätt stor sannolikhet kan identifiera om twittraren varit berusad vid själva twittrandet.Den kan också avgöra om man twittrat hemma eller på krogen (med 80 procents säkerhet, i varje fall).

Från sommaren 2014 och ett år framåt samlade forskargruppen in geotaggade tweets kring staden New York och närliggande förorter.

Bland dessa tweets  sållade man sedan ut de som innehöll ord som “öl”, “fest”, “vin” och liknande dryckesrelaterade uttryck. Genom att ringa in ord som “soffa”, “säng” och liknande hemmarelaterade uttryck kunde man också ta reda på om twittraren druckit hemma eller på klubb/krog/gräsmatta.

Läs mer: Twitter större än Facebook

Med hjälp av Amazons Mechanical Turks (en bemannad tjänst som kan avgöra sådant en dator inte kan) dessa uppgifter kunde man sedan dubbelkolla den dryckesrelaterade kontexten.

Av dessa dryga 11 000 tweets kunde man således skapa algoritmen som ska veta om tagit några öl eller inte i samband med twittrandet, och kanske även var.

Orsaken till denna studie och den resulterande algoritmen är underlätta för forskning kring alkoholvanor, och hur de skiljer sig åt mellan exempelvis olika demografiska grupper. Andra frågor som kan besvaras är exempelvis huruvida närheten och mängden utestället och spritbutiker spelar någon roll för drickandet.

Metoden är inte perfekt, vilket man är medveten om – Twittrarna är till exempel oftast yngre människor, och inte en exakt genomskärning av befolkningen.

Istället ska algoritmen ses mer som ett hjälpmedel i forskningen, som i förlängningen kan hindra alkoholrelaterade olyckor i exempelvis trafiken.