Datalagring epicentrum i det moderna affärssystemet

I takt med digitaliseringen och utveckling av realtids- och prediktiv analys av data bl­­­ir det uppenbart att datalagring blir en allt mer affärskritisk funktion, skriver Fredrik Arveskär, Norden- och Beneluxchef på Infinidat.

Det är uppenbart av flera olika skäl att datalagring är en nyckelfunktion för i stort sett alla företag i dag. Och även för myndigheter och organisationer, kort sagt för alla. För att uppfylla moderna krav på datalagring behövs det en modern strategi.

Traditionellt har strategier för datalagring, eller kort och gott lagring, baserats på själva lagringsmedierna, men i dag är de sekundära. Mjukvara och arkitektur för att säkerställer en kontinuerlig lagring oavsett behovet av lagringsmedier är långt viktigare.

Med rätt mjukvara för att hantera lagring går det att så långt det är möjligt säkerställa en maximal upptid och maximal tillgänglighet för medarbetare, verksamhet och affärer. Om rätt bakomliggande plattform och arkitektur finns går det att få en skalbar lösning som kan leverera den prestanda när man behöver det – utan att lagringskostnaderna behöver skjuta i höjden.

Vad är det som gör att lagringsmjukvara fungerar bra? Flera saker, så klart, men en sak som sticker ut för vissa leverantörers produkter är användning av dataanalys och AI-lösningar i realtid för att optimera lagringen.

Dataanalys av lagring i realtid ger en del kanske oväntade fördelar. Ett exempel är att man ofta kan se hur prestanda för en lagringslösning faktiskt förbättras över tid. Lagringsmjukvaran ”lär sig” hur aktuella data bör hanteras på bästa sätt och optimeras utan handpåläggning.

Självlärande optimering, som det är frågan om, är inte bara en lösning som minskar behovet av personella och andra resurser för att hantera lösningen. Den viktigaste poängen är att den tillhandahåller funktionalitet som inte ens den bästa mänskliga lagringsexperten mäktar med. I takt med att sådana här lösningar utvecklas blir det viktigt för användare att hänga på tåget. Gapet vad gäller funktionalitet kommer bara att öka mellan traditionella lagringslösningar och moderna lösningar som drar nytta av avancerad dataanalys och AI.

Hur ni än gör med lagring hos din arbetsgivare, egen drift eller molntjänst, så är det viktigt att välja moderna lösningar som drar full nytta av den teknik som faktiskt finns tillgänglig. Det bästa exemplet på det är lösningar för självlärande optimering.

Artikeln är skriven av:
Fredrik Arveskär, chef för Infinidat i Norden & Benelux