Datakunniga presterar bättre på jobbet avslöjar ny studie

En undersökning från Qlik visar att datakunskap och dataläskunnighet är viktiga framgångsfaktorer för karriären.
Undersökningen, som omfattar över 5.000 arbetstagare i Europa (varav 1052 svenskar), visar nämligen på ett starkt samband mellan prestation på jobbet och en bra förståelse för data.
9 av 10 (86 procent) av de dataläskunniga svenskarna säger att de lyckas bra på jobbet, jämfört med 6 av 10 (58 procent) bland de som inte är dataläskunniga.
De flesta av de tillfrågade svenskarna som använder data i sin nuvarande arbetsroll är inte bara överens om att data hjälper dem att göra sitt jobb bättre (88 procent), utan menar också att en högre grad av dataläskunnighet skulle ge dem ökad trovärdighet (68 procent) på arbetsplatsen.
66 procent av svenskarna skulle vara villiga att satsa mer tid och energi på att förbättra sina datakunskaper – om de fick möjligheten.
Men många upplever att arbetsgivaren håller dem tillbaka. När de tillfrågade ombads beskriva deras nuvarande företagskultur i fråga om dataanvändning, uppgav enbart en fjärdedel (27 procent) att alla i verksamheten har tillräcklig befogenhet och kunskap för att använda data.
Drygt hälften av svenskarna (53 procent) anser att de saknar tillgång till den information och data som de skulle behöva för att utföra sin arbetsroll på allra bästa sätt. Chefer visar sig i mycket hög grad ha god tillgång till data (74 procent).
Så här definierar Qlik “datakunnig”:
“Man har svarat att man är bekväm med att läsa/förstå data, arbeta med och analysera data samt backa upp sina åsikter/förslag med data. Dessa personer säger alltså i högre grad att de lyckas bra på jobbet. Och nästan alla (88 procent), oavsett om de är ”datakunniga”/experter eller inte, anser att data hjälper dem att utföra sitt jobb bättre,” enligt Rasmus Karlgren som är presskontakt för Qlik.
Här är kampanjsajten där man presenterar resultaten.