”Datakrigen har börjat” – så vinner vi dem

Netflix nya dokumentär ”The Great Hack” har avslöjat hur vår data används av vissa företag och utländska regeringar.

Även om många av oss är bekanta med Cambridge Analyticas roll i Brexit och det amerikanska presidentvalet 2016, är det oroande att se hur våra personuppgifter utnyttjats för att identifiera och påverka ”de övertalbara” – personer som är mottagliga för riktade annonser på sociala medier och vilseledande eller falska nyheter.

De som tittat på dokumentären känner säkert till visselblåsaren Brittany Kaisers boomerang- liknelse: ”Du delar med dig av data som analyseras och får den tillbaka i form av riktade meddelanden som syftar till att ändra ditt beteende”. Kanske är vår personliga autonomi och demokratins grundpelare inte så stabila som vi tidigare trott.

Världens mest värdefulla teknikföretag står i rampljuset för misstron av dataanvändning. Men vi måste se till att den oetiska hanteringen av data inte skapar ett klimat av rädsla kring dataanalys – något som skulle förhindra att datans verkliga värde realiseras. Det är både datasamhällets och allmänhetens kollektiva ansvar att identifiera och hålla organisationer ansvariga, så att insamlingen och användningen av data sker på etiskt sätt.

”Datakrigen har börjat”, menar Brittany Kaiser. För att vinna dem tror jag att vi behöver följande:

1. En ny Digital Allmänvilja – Trots GDPR, som infördes av EU, och Sir Tim Berners-Lees ”Contract for the Web Project” (som lanserades sent 2018 och kom att definiera regeringars, företags och användares roll i användning av webben och data), behöver vi gå ett steg längre. Vi behöver ett ramverk som vi alla kan anamma för att skänka det förtroende som samhället förväntar sig.

2. Dataläskunnighet – Precis som en demokrati kräver en insatt väljarkår, krävs det i datans tidsålder även en dataläskunnig väljarkår. Dataläskunnighet syftar på förmågan att kunna läsa, förstå, ifrågasätta och kommunicera med data. När en tredjedel av amerikanerna och en femtedel av britterna menar att de har svårt att tolka politisk data, krävs förmågan att kunna dechiffrera och utmana narrativen vi tar del av för att fatta informerade och autonoma beslut om politik och allt som rör våra liv.

Fejknyheter och vilseledande innehåll på nätet har redan bidragit till att nära en fjärdedel av britterna och 17 procent av amerikanerna granskar statistik i nyhetssammanhang mer kritiskt. Emellertid menar endast en fjärdedel av britterna och en tredjedel av amerikanarna att man är trygg i sin dataläskunnighet – likt de globala läskunnighetssiffrorna för 100 år sedan. Vi måste bli bättre.

3. Det sista elementet skulle vara att skapa en robust och öppen plattform som kan hantera och jobba med data, innehåll och människor på ett transparent, etiskt och autentiserat.

Detta mål behöver inte vara en “pie in the sky”-idé: hela grunden för vårt digitala samhälle är baserat på idén om att skapa värde genom öppen delning av data och insikter. World Wide Web utvecklades av den brittiske forskaren Sir Tim Berners-Lee internet för att möta efterfrågan på automatiserad informationsdelning mellan forskare vid institutioner och universitet runt om i världen.

I dag vet vi att värdet av att data kan generera insikter kring alla aspekter av våra liv. Den har potential att påverka våra erfarenheter på jobbet, i det bredare samhället och i våra personliga liv positivt. Det är upp till oss att se på hur vi kan bygga nya, eller utveckla befintliga, plattformar för att säkerställa att datan fyller just det syftet.

Med det sagt befinner vi oss ännu i ett tidigt stadie av produktion, insamling och analyser av data – mängden nya IoT-enheter kommer att datamängderna till en helt ny nivå. Data och (des)information är redan i sig stora utmaningar. Följaktligen kommer artificiell intelligens att vara avgörande för att öka vår förmåga att se till att plattformen upprätthåller sina värden. Detta introducerar i sin tur nya problem – som vi vet för människor över sina fördomar på algoritmer. Men en sund skepsis till AI och ökad datakunskap gör det möjligt för ett större antal människor att upptäcka fördomar och hitta sätt att hantera dem.

Om vi vill undvika att kväva vår förmåga för innovation och hitta nya sätt att skapa värde från den data vi har, är det uppenbart att vi måste utmana den misstro som råder kring dataanalys. Samtidigt måste vi engagera oss i en ny etisk strategi för datainsamling och dataanvändning. Detta är det enda sättet att säkerställa att vi – som medborgare, anställda och konsumenter – kan fortsätta dra nytta av ett datadrivet samhälle utan att äventyra våra rättigheter.

Artikeln är skriven av:

James Fisher
SVP strategisk marknadsföring
Qlik