“Datainkompetens bland marknadsförare resulterar i dåliga beslut”

En ny studie rapporterar att 75 procent av alla marknadsstrategier inte nådde sina mål under 2014, vilket är “due to marketers’ incorrect use of data leading to poor decisions.” Läs inte den här artikeln om du är känslig för studien slår ned hårt på marknadsförarens roll.

Resultaten visar några kritiska misstag som marknadsförare gjorde förra året, efter att Fournaise Marketing Group studerat över 2, 5 miljoner B2C och B2B strategier.

I 67 procent av fallen drunknade marknadsföraren i data, men fortsatte ändå att fråga efter mer. Det visade sig att fel metodologi, datainsamling och analysmetod använts vilket ledde till obrukbar data i enorma mängder. Med fel data på bordet fattades också felaktiga beslut vilket ledde till undermåliga kampanjer.

I rapporten står det att marknadsförare “developed strategies and creative first and then cherry-picked data to justify what they’d already decided”. Alltså var datan bara något som skulle måla upp en fin bild.

I 88 procent av fallen anser Fournaise Marketing Group att marknadsförare helt enkelt visade en för svag kundnytta med sina erbjudanden. De prioriterade “how to say it” över “what to say” samt var för kreativa i annonsen vilket missgynnade budskapet. Detta ledde till att både appeal, action och engagement tunnades ut. Enligt rapporten såg de att 70 procent “did not build a high enough level of audience engagement to generate solid incremental customer demand for the products/ services advertised”.

Rapporten avslöjar också att för många marknadsförare lutade sig tillbaka mot “fluff metrics” som Likes och Tweets vilka inte har en tydlig ROI. “To deliver results, effectiveness and ROI, there is a formula. You first optimise what you say, to whom, why you say it (and in which order), and then you optimise how you say it (and where) – using the appropriate science and tools.” säger Jerome Fontaine från Fournaise Marketing Group.

> Läs mer här