Databasjätten Oracle köper annonsmätningsbolaget Moat

Att dataanalys och datahantering blivit allt viktigare för marknadsförare är en trend som vuxit sig allt starkare de senaste åren. Att Oracle nu köper upp Moat är ytterligare ett bevis på att IT och marknadsföring mer och mer går hand i hand.
Moat har sedan starten 2010 jobbat med att utveckla mätverktyg för digitala annonskampanjer. Att de lyckats väl talar kundlistan för, som består av bland andra Facebook, Snapchat, YouTube, Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, ESPN och NBCUniversal.
Anledningen till uppköpet är att Oracle verkar vilja bli en ”one-stop-shop” för kunder som vill använda Oracles tjänster till mer än bara databashantering. Tillskottet med Moat gör att Oracles kunder nu kan göra avancerade analyser av sina digitala kampanjer där all data redan hanteras av Oracle.
Summan som Oracle köpte Moat för är okänd, men det är det senaste i en rad uppköp som Oracle gjort. Moat får nu sälla sig till listan där såväl nätföretaget DYN, molnleverantören Netsuite och API-utvecklaren Apiary som sociala marknadsföringsplattformen Vitrue och data-auktionsföretaget BlueKai redan finns. Oracle menar dock att Moat kommer finnas kvar som en fristående enhet i koncernen, och VDn Jonah Goodheart kommer finnas kvar på posten även efter sammanslagningen.
Oracle håller med andra ord på att bli en seriös spelare vad gäller att tillhandahålla en hel uppsjö av verktyg och funktioner för företag. Den senaste tidens uppköp gör det möjligt för Oracle att integrera avancerade funktioner i sina system, för att på så sätt minska kundernas behov av att köpa till system för att lösa olika uppgifter.
Frågan är dock om de räknar med att bli en ensam aktör för kunderna, eller om de ser möjligheterna i att mindre företag kan koppla sina tjänster till Oracles system. Enligt flera bedömare finns det stora behov hos många företag att kunna lösa mindre och mer specifika uppgifter, något som inte ryms inom de stora systemens mer övergripande förhållningssätt. Dessutom höjs allt fler röster som menar att stora företag blir mindre förändringsbenägna och får svårare att anpassa sig till snabbt skiftande marknader. Dock behöver nog inte Oracle oroa sig, med deras senaste tillskott av tjänster verkar de väl rustade för att kunna möta kundernas skiftande behov, i alla fall på en grundläggande nivå.