Databasen som spårar företagen som spårar användarna

Londonbaserade Privacy International har lanserat en ny sökbar databas i vilken man ska kunna hålla koll på över 520 övervakningsföretag över hela världen. Tanken är att sprida ljus över den dolda och ibland otrevliga internationella övervakningsmarknaden.

Surveillance Industry Index (SII) – så heter den nya databasen som skapats i samarbete med Transparency Toolkit, och som rymmer information kring 528 övervakningsföretag. Man ska också kunna få veta mer och dessa företags export av övervakningsteknologi till statliga säkerhetsorganisationer och telekomföretag.

I samband med detta så släpper man även en omfattande studie över den globala övervakningsindustrins tillväxt och utveckling sedan 1970-talet. “Statlig övervakning är en av de viktigaste och polariserande företeelserna i vår tid, men hemlighetsmakeriet kring området innebär att debatten saknar pålitliga fakta”, säger Edin Omanovic i ett uttalande från Privacy International.

“Att förstå övervakningsindustrins roll, och hur handeln och användningen av denna teknologi ser ut internationellt, är avgörande inte bara för att förstå debatten, men också för att skapa ansvarsskyldighet och utvecklandet av utförliga säkerhetsåtgärder och effektiva policys”, fortsätter Omanovic.

Trots tidigare rapporter från flertalet organisationer och tidningar så fortsätter övervakningsindustrin att vara höljd i mörker och hemlighetsmakeri utan ordentlig översyn. Med skapandet av SSI så hoppas man databasen ska fungera som ett verktyg för journalister, policyskapare och aktivister världen över.

SSI Sverige

Läs mer: Nya EU-lagar ska ge ökat dataskydd

Informationen kring alla dessa företag kommer från 1 500 broschyrer, undersökningsmaterial och nyhetsrapporter. De internationella försäljningarna och exporten kommer från offentliga uppgifter – men Privacy International säger samtidigt att endast Finland, Storbritannien och Schweiz har släppt användbara data kring exportlicenser.

I databasen kan man få information inte bara om företagets ursprungsland, utan även om vilka produkter man säljer (kommunikationsövervakning, “spyware”-mjukvara och verktyg för övervakning av internet).

Mobile Only

Faktum är att The Guardian nyligen skrev om hur ett API i den allt mer dominerande nätkoden HTML5 kan spåra enskilda mobiltelefoner via deras batteristatus. Skriptet som ska anpassa mobilsidor efter användarnas batteristatus kan, enligt forskare från Princeton, också användas för att identifiera din mobiltelefon. Detta om något visar på hur viktigt det är med ökad insyn i industrin.

SII har faktiskt funnits tidigare, år 2013, men togs ner till följd av tekniska problem. Men förhoppningsvis så kommer denna version vara kvar lång tid framöver – så lång tid som det krävs för att vi ska slippa läsa om ännu fler skandaler där övervakningsutrustning säljs till hänsynslösa diktaturer.

“Vi vill ha ökad transparens kring hela detta område för att hjälpa oss förstå industrin, men också för att hålla företag och regeringar ansvariga för sina gärningar”, säger Omanovic – och det låter faktiskt som en god idé. Databasen SSI kan du alltså hitta här. Och ja, Svenska företag finns med…