Data Talks och Lincube blir ett gemensamt bolag

Marketing Automation företaget Data Talks och Big data och Analytics företaget Lincube nu går samman.
”För kunderna handlar det om att få ihop helheten”, säger Lincubes VD Stefan Lavén. ”Vi hjälper dem, att på ett enkelt sätt, hantera och visualisera de enorma mängder data som genereras i alla kundkontakter och kanaler och göra den användbar samt agera med en hög grad av automation och AI för att skapa hög tillväxt och lönsamhet.”
“Marketing automation har gått från att vara relativt okänt till att vara ett av 2017 års viktigaste områden för många företag”, säger Philip Nordfeldt, försäljningschef Lincube & Data Talks. ”Vi ser ett stort värde i vårt samgående med Lincube. Lincube har tjänster för att hjälpa sina kunder att hitta insikter i stora mängder data som behövs för att kunna få en bra
utväxling på marketing automation. Detta i kombination med Data Talks kunnande görs oss unika på marknaden”.