Data och analys är nyckeln till en digital framgång

Idag grundar de flesta stora företag sina beslut på data och analys, men hur säkerställer man att den data som man grundar sina beslut på är korrekta? 

Datavalidering blir allt mer viktig i en digital värld där hälften av alla inköp köpen grundar sig på data, enligt en färsk rapport från Gartner.

Vi har tagit fram tre enkla tips så att ni kan ta göra smarta beslut i er organisation grundat på data och analys.

1. Har du kontroll på dina datakällor

Har du full kontroll och insyn i den data som du presenterar? om inte, se till att skapa ett bra sätt så att du kan validera och granska dina datakällor. Om du inte har kontroll på din data är risken stor att ni grundar era beslut på felaktig informationdata och därmed gör felaktiga beslut.

Kontrollera följande i din data…

– Är din data aktuell och komplett, saknas något?
– Finns det risk att din data har blivit manipulerad?
– Är all data uppdaterad med de senaste siffrorna?
– Finns det några viktiga uppgifter som saknas i din data?
– Har någon varit inne och ändrat på uppgifterna i dina rapporter?
– Finns det olika variabler (t.ex. växelkurser) som ska redovisas, är de korrekta?
– Är du bekant med datakällan, har du access så att du kan validera dina siffror?
– Är det en intern eller extern datakälla, hur tillförlitlig är din data?
– Är det en validerad och godkänd datakälla som du presenterar?

2. Se till att ni har en enad bild och att alla använder samma datakällor

Siffror skiljer sig beroende på varifrånt du hämtar hem dem. Om du tittar i dina egna databaser och jämför med analytics om hur många som har besökt eller köpt din vara och tjänst kommer dessa siffror att skilja sig. Se till att alla använder samma validerade datakälla, helst den som är närmast sanningen, så att alla i organisationen pratar om samma siffror när man presenterar data.  Risken är stor att man urholkar trovärdigheten om man presenterar olika siffror för samma sak. Diskussionen om vem som har rätt eller fel och om man kan lita på siffrorna står i vägen för att man skall göra bra datadrivna beslut.

3. Involvera alla i organisationen till att använda data i sina beslut

Man kan tro att alla beslut idag grundar sig på data och analys, men så är inte fallet. Många gånger gör man som man alltid har gjort och utmanar och förbättrar inte de befintliga processer som man redan har på plats. Allt går att optimera och förbättra. Genom att göra tester, titta på data och analysera sina resultat kan alla i organisationen få ett bättre resultat.

Det är viktigt att utbilda alla på företaget i de system ni har idag så att ni skapar ett intresse i organisationen för att grunda sina beslut på just data och analys. När någon som inte tidigare har jobbat med data upptäcker att de kan titta på sina insatser och förbättra dem genom att se på sitt utfall via data ,och analysera vad som funkar bäst. De kommer framledes alltid grunda sina beslut på data och analys.

”En riktigt bra magkänsla bygger på verifierad data, tester och analys”