“Data är en strategisk tillgång” säger World Federation of Advertisers

World Federation of Advertisers (WFA) har frågat marknadsförare hur viktigt de anser det är att ha data.

Hela 72 procent av marknadsförare svarar i WFAs undersökning att “data är en strategisk tillgång”.

Trots dessa resultat anger hälften av de tillfrågade att de bara nu påbörjar processen med att införskaffa och hantera kritisk data i sin marknadsföring.

För analysavdelningen råder det fortfarande vissa oklarheter. Hälften av de tillfrågade var ‘somewhat confident’ och 27 procent ‘not very confident’ i deras förmåga att se ROI i dataanalys.

Trots detta kommer 89 procent av de tillfrågade företagen att öka sina budgetar för analys samt satsa på prediktiva modeller och metoder i sin marknadsföring.

“It’s no secret that data has become important for marketing purposes, though it’s interesting to note that even some of the world’s biggest companies are only at the early stages of delivering data driven marketing strategies, ” said Matt Green, senior global marketing manager at the WFA. “Data consumption is set to increase rapidly and with that sophistication – clarifying how data will be used and how consumer privacy will be protected, should be a fundamental component of a brand’s strategy as it advances into DDM.” kommenterar WFA sin undersökning.