Därför ska du gå på Salesforce Essentials – en heldag inom de senaste tekniktrenderna

Salesforce är en av giganterna på marknaden för Customer Relationship Management – CRM. Inom kort arrangeras en av deras största konferenser, som heter Essentials. Vi har intervjuat Nordenchefen Baman Motivala som förklarar varför vi alla bör ta oss dit.

Baman Motivala på bild. Hälsa från Dagensanalys.se när du ser honom. 
Vad är Salesforce Essentials och vem bör delta?
Det är en endagskonferens för kunder, partners och alla som är intresserade av de senaste tekniktrenderna, som till exempel artificiell intelligens. Temat är den fjärde industriella revolutionen. Den pågår just nu i rasande fart. Den handlar om hur både människor och apparater blir allt mer sammanlänkade och uppkopplade. Det öppnar helt nya affärsmöjligheter för företag och det kräver samtidigt att de tar fram nya affärsmodeller. Vi går in i konsumentens tidsålder. Detta vill vi berätta om. Till exempel: År 2018, bedömer vi, kommer 500 miljoner människor att var och en spara två timmars arbetstid om dagen med hjälp av AI-försedda verktyg. Hur kan den tiden användas till att förbättra mötena med kunderna?
Så alla som är det minsta intresserade av den pågående revolutionen ska absolut delta.
Kommer det att bli fokus på konsumenttrender, något som ju vore spännande att få höra mer om även i år?
Det är förstås ett underliggande tema, hur konsumenterna allt tydligare kräver att bli sedda och bemötta som de individer de är. Idag går affärstrender och konsumenttrender hand i hand. De företag som betraktar sina kunder som en ansiktslös massa får stora problem. Essentials speglar utvecklingen i sin helhet – den fjärde industriella revolutionen, artificiell intelligens, disruption – hur företag, även små startups, som bygger sin strategi på dessa trender kan öka sin konkurrensförmåga och lönsamhet väldigt snabbt och förändra villkoren i hela sin bransch.
Kommer det att delas ut handfasta råd och tips till åhörarna så man kommer hem med något att jobba med?
Ja, vi erbjuder en rad breakout sessions kring försäljning, kundtjänst och marknadsföring och vi kommer få många berättelser och tips om den praktiska nyttan. Naturligtvis bjuder Essentials också på en hel del handfasta demonstrationer inom en rad olika områden.
En sak som står ut är ju Sveriges kreativitet och drivkraft i digitala frågor. Ser positionen annorlunda ut i år än förra året? Vad har liksom hänt sedan vi pratade om det för ett år sedan?
Utvecklingen har helt enkelt fortsatt. Och den går snabbt nu. Nu startas till exempel många företag kring en idé som bygger på AI. Det är nytt. Det är disruptivt. Som att AI kan känna igen föremål, allt från läskflaskor till byggnader. Det bygger många företag idag sina affärsidéer kring. Till exempel smartare lagerinventeringar, beräkning av trafikflöden. När den nya tekniken nu blir allt mindre kostsam att investera i och dessutom alltmer byggs med API:er blir den också mer tillgänglig för alla. Inte bara stora företag med kvalificerade datatekniker utan även små startups. Vi kallar det för demokratiseringen av AI och den utvecklingen har bara börjat.
Och slutligen, vilka talar på Essentials?
Ett tema är hur vi går in i konsumentens tidsålder och hur företag kan anpassa sig till och dra nytta av de snabba förändringar som sker. I grunden handlar det om att konsumenterna förväntar sig en mer personlig upplevelse när de har med företag att göra, att bli igenkända, slippa knappa in sina uppgifter varje gång man e-handlar, få erbjudanden anpassade till sin smak. Vi har flera huvudtalare som är globalt uppmärksammade. Som Harvardprofessorn Linda Hill som forskar om innovativa miljöer och talar om hur man tänker nytt i det dagliga arbetet. Aaron Frank från Singularity University i Kalifornien talar om mötet mellan nya teknologier och en omvärld i förändring.
Ett antal parallella seminarier behandlar olika sätt och strategier för att utveckla kundrelationer och CRM i olika branscher och företagsstorlekar. Många av dem använder förstås Salesforce men poängen är att visa hur bred och snabb utvecklingen nu är.