Därför lönar sig övergången till SaaS

Det senaste decenniet har företag som Salesforce, Dropbox och Slack uppstått och växt snabbt med affärsmodellen SaaS-first. Samtidigt har flera väletablerade storföretag inom tech, som IBM och Oracle, förvärvat eller byggt sin egen väg till marknaden.
Statistiskt sett gör företag helt rätt i att införliva SaaS i sina dagliga verksamheter. SaaS-marknaden växte 2016 med 20,3 procent, till 37,7 miljarder US-dollar. Etablerade storföretag som Microsoft, Adobe och SAP har rapporterat tvåsiffrig tillväxt.
Så, varför har det blivit en så säker väg till framgång för företag att arbeta med SaaS (Software as a Service) i sin strategi?
Att den har många applikationer, är lätt att integrera och är flexibel när det gäller att skala användningen upp eller ner efter organisationens behov är bara några av SaaS-modellens fördelar. Dessutom är tekniken en grogrund för tjänster baserade på artificiell intelligens. Därför ser företag som vill förbättra de upplevelser de erbjuder sina kunder och tillförsäkra sig en framtida plats på marknaden detta som en stor möjlighet.

Genom att titta på digital marknadsföring kan vi förstå vad det är som driver tillämpningen av en infrastruktur som är baserad på både SaaS-teknik och artificiell intelligens. Dagens konsumenter vill ha mer än automatisering. De förväntar sig att varumärken ska förutse deras behov och kommunicera med dem vid just den punkt i deras kundresa då de är redo att köpa eller engagera sig, på ett kreativt sätt som glädjer snarare än irriterar dem. Digital marknadsföring som drivs av artificiell intelligens kan hjälpa företagen klara detta.

Med tanke på den exponentiella tillväxttakten av både mängden data och hur snabbt den kan användas blir konsumenternas ökande förväntningar snarare en möjlighet än en utmaning. Konsumenter sänder så många signaler varje gång de gör något online att varumärkena kan samla in förstahandsuppgifter om dem och lära sig förstå deras beteenden och preferenser. I prediktiv marknadsföring kan vi använda artificiell intelligens för att analysera dessa data i stor skala för att skapa sömlösa kundupplevelser som faktiskt är välkomna istället för oönskade. Resultatet blir att varumärken kan vända sig till konsumenter som individer i alla media och enheter – och nå framgångar med hjälp av sina egna data. De kan också fatta snabba beslut i realtid tack vare beprövade teknik och tidigare resultat.
Bredvid den skalbarhet och enkelt genomförda integration som en SaaS-lösning erbjuder finns också överväganden att göra om kostnad, transparens och kontrollfunktioner. När det gäller företagets effektivitet kan partnerbyråer skapa verkliga vinster genom att tillhandahålla ökad transparens av vad tekniken levererar, liksom kontroll över nyckelaspekter av kundernas integritet och hur de bör nås. När detta kompletteras med en lösning som drivs av artificiell intelligens kan dessa byråer hjälpa varumärken att använda metoder för prediktiv marknadsföring.
Den nordiska digitala mediabyrån P+BSD har använt Saas-lösningar med AI-teknik för marknadsföringkampanjer, i detta fall inom vertikalen underhållning. P+BSD såg direkt effekten och fördelarna med att utnyttja vår DSP. Genom den ökade transparensen och enkelheten som systemet ger så kunde P+BSD optimera kampanjerna och sänka kampanjens CPA (cost per action /kostnad per försäljning) till motsvarade en tiondel av den andra DSP:ns CPA.
Marknadsföring har utvecklats från att vara uteslutande programmatisk. Branschens framtid handlar om att förstå kunden i realtid. De varumärken kan ta vara på kundernas förväntningar kommer att lyckas. De som kan göra marknadsbedömningar med hjälp av sina egna data och förutsägelser, bearbetade med artificiell intelligens, kommer att göra stora vinster och kan utveckla långvariga relationer med sina kunder. På samma sätt är också de partnerbyråer som hjälper varumärken att maximera nyttan av den teknik de investerat i positionerade att bli betydelsefulla drivkrafter för att ta vara på teknikens möjligheter. AI-baserade plattformar ger oss möjligheter att bättre förstå och därmed nå fler konsumenter – vilket är helt centralt för att lyckas med marknadsföring.
Artikeln är skriven av:
Magnus Johansson, Nordenchef Rocket Fuel