Därför har vi inte kommit längre med BI och dataanalys

Enligt Gartner var BI och dataanalys fortfarande ”den högst prioriterade investeringen för IT-chefer” under 2015. Det finns stora krav på informationsstyrning, men mognaden är lägre än vad den skulle behöva vara. Detta är några exempel på faktorer som inte förändrades under 2015. I denna artikel siar James Richardson om framtiden för BI.

Varje år berättar James Richardson, expert på affärsanalysstrategi, före detta Gartner-analytiker och en av Qliks thought leaders, om sin syn på den utstakade kursen. Här nedan kan du läsa 6 punkter som han stakar upp inför den nära framtiden.

  1. Datakonsumenter förvandlas till informationsaktivister.

Användarna nöjer sig inte med att bara konsumera information, utan är också involverade i dataförberedelser och profilering. En tydlig följd av denna informationsaktivism är att människor använder visuell data discovery för att utforska både affärsdata och ämnen som intresserar dem personligen. Datavisualisering är på väg att bli en form av självförverkligande.

Genom att skapa visuella appar uttrycker användarna sina åsikter och lär sig mer om sig själva genom att engagera sig aktivt i de växande datavolymerna. Ett tydligt tecken på den här trenden är uppkomsten av ”det kvantifierade jaget”-rörelsen på individnivå, liksom den datadrivna journalistiken i massmedia som förändrar hur människor använder offentliga data för att förstå hur samhället fungerar.

  1. Styrd data discovery blir en nödvändighet.

BI med självbetjäning är det nya normalläget – men det är inte liktydigt med anarki. Med den stora tillgången till data vill användarna bli mer självförsörjande när det gäller att skapa sina egna dataanalyser i stället för att behöva förlita sig på andra. Men det betyder också att de behöver arbeta i en miljö med hanterade data. Styrd data discovery kommer därför att bli en prioritet. Användarna fokuserar på att dra slutsatser från sina analyser. De kan fråga ”varför?” flera gånger, i stället för att behöva fråga sig om informationen är korrekt. När alla använder samma information, kan de fatta mer effektiva och korrekta beslut.

  1. Big data tar steget från hype till pragmatism.

Under 2016 lämnar vi det upphaussade pratet om big data bakom oss, i takt med att allt fler organisationer väljer att tillämpa den väletablerade metoden med dataanalys på datakällor som tidigare föll utanför ramarna för BI. Vi slutar hantera nya datakällor som obekanta och nymodiga. I stället kommer dataanvändningen att utvecklas till ett mer växlande och komplext landskap med ett flertal olika källor, som gör det möjligt att analysera konkreta alternativa användningsscenarier. Det verkliga beslutsvärdet ligger trots allt i knutpunkterna där traditionella BI-data, till exempel finansiella transaktioner, och big data möts.

  1. Data från externa källor ger bättre överblick.

Det kommer att bli viktigare än någonsin att ge användarna tillgång till ett stort spektrum av faktorer som bidrar till deras verksamhet. När de kan kombinera både interna och externa datakällor, kan de se informationen i sitt sammanhang. Det leder i slutänden till fler slutsatser och bättre beslut. Genom att lägga till sociodemografiska data och platsdata i analyserna kan organisationerna snabbt och enkelt fatta ledningsbeslut utan risk.

  1. Mer data storytelling innebär större engagemang.

Storytelling är något som används rutinmässigt i många arbetsuppgifter. Faktum är att när man ska presentera ett förslag inför en grupp åhörare, tänker 86 % på att alltid eller ofta ”beskriva vad som har hänt tidigare”, och 80 % tänker på att alltid eller ofta ”blicka framåt eller förutspå potentiella resultat”.

Med storytelling får arbetsuppgiften personlig färg och blir dessutom mer minnesvärd, slagkraftig och relevant för åhörarna. Under 2016 finns det inte längre någon ursäkt för att ”ta det offline”. Människor kommer att använda interaktiv storytelling för att förmedla information på ett mer övertygande sätt som driver dem att agera i samma stund som de drar sina slutsatser.

  1. Flytande BI – Hellre en skärm i handen än två på bordet.

Mobilitet kommer att bli viktigare än någonsin för dataanvändarna. Det innebär att det blir nödvändigt att kunna använda BI och dataanalys på olika typer av enheter. Till exempel uppgav 85 % av undersökningsdeltagarna i USA och 77 % i resten av världen att de utför sitt arbete på flera olika enheter samtidigt. Om användarna har obegränsad åtkomst till data, kan de fråga ”varför?” när som helst och snabbt hitta svaret. BI- och visualiseringslösningar som inte ger användarna möjlighet att ofta och snabbt växla mellan olika enheter ger inte det slags användarupplevelse de vill ha.