Därför bör marknadsförare överväga outstreamvideo

Konsumtionen av online video ökar i hög takt i Sverige. Faktum är att svenskar konsumerar mer än 100 minuter online video per dag. Tillsammans med Kina är det mest i världen. Men till skillnad från de flesta andra marknader där AVOD föredras är Sverige främst en SVOD-marknad där hela 53 procent av befolkningen konsumerar online video via en prenumerationsbaserad tjänst.

Samtidigt möter linjär-TV allt fler utmaningar då användandet blir mer digitalt. Detta leder till att det blir allt svårare för varumärken att nå sin målgrupp med reklam i videobaserat innehåll. Att komplettera videostrategin med outstream-video, ett reklamformat som placeras i en redaktionell miljö som inte är videobaserad, är ett mätbart och kostnadseffektivt alternativ för varumärken som vill nå sin målgrupp med rörlig reklam. Något som fler borde överväga i planeringen för 2020.

Sverige är en relativt liten och konsoliderad marknad där tröskeln för medier och publicister att lyckas skapa en framgångsrik innehållsdriven videostrategi är hög. Relativt sett till intjäning krävs stora investeringar och resurser, vilket har skapat ett medielandskap där bara en handfull aktörer har tillräckligt med resurser för att växa. Och trots stora resurser och satsningar kämpar även dessa få aktörer med att hitta räckvidden som krävs för att bli lönsamma. Därför borde marknadsförare överväga outstream, som är ett effektivt komplement till instream-video. Här är några av de viktigaste fördelarna med formatet:

  • De flesta medier kan erbjuda outstream då den på ett naturligt sätt bäddas in i en redaktionell miljö utan någon större investering i teknik och infrastruktur. Att sänka tröskeln för publicister att kunna erbjuda videoannonsering skaparett rikare ekosystem. Ett större urval möjliggör för varumärken att nå sin målgrupp och lyfta fram sitt budskap med hjälp av de varumärkesbyggande egenskaper videoreklam har.
  • Outstream-formatet är inte lika påträngande som många andra annonsformat. Det tvingar nämligen inte användaren att se hela reklambudskapet för att kunna konsumera innehållet. Trots detta behöver inte annonsörer oroa sig för att deras reklam inte kommer visas för användarna. Tekniken möjliggör att reklamen endast spelas upp när den är i bild och om användaren scrollar vidare pausas annonsen tills den scrollas tillbaka in i det aktiva synfältet. Detta innebär att VTR:en kan mätas och levereras korrekt.
  • Studier utförda av Smartclip och INIZIO visar att outstream-annonser är lika effektiva som instream- annonser i hur de påverkar konsumentens köpresa och stärker varumärket. Marknaden tycks förstå fördelarna med outstream som enligt IABs AdEx-rapport visar en stark tillväxt det två senaste åren.
  • Outstream-video stödjer samma robusta tekniska ramverk och rekommenderade IAB-standarder som instream-video. Lanseringen och införandet av VAST 4.1 kommer kunna lösa en hel del av de utmaningar som diskuteras i branschen kring kvalitet i mätning och transparens. Detta betyder att jämförbara och exakta resultat kan mätas och att kvalitetsaspekter som förser annonserna med korrekt visuellt utseende uppfylls.
  • I en tid med GDPR och e-privacy måste marknadsförare eftersträva strategier som även fungerar utan cookies. Detta talar för att kontextuellt styrd reklam kommer få ett nytt uppsving, med outstream som det perfekta formatet för att skapa en kontextuell videostrategi. En bättre matchning mellan annonser och redaktionellt innehåll kommer leda till bättre resultat och mindre annonströtthet.

Outstream är varken detsamma som instream eller ett sämre substitut. Det är ett omfattande och välpresterande videoannonsformat som borde ses som ett bra verktyg som marknadsförare kan nyttja för att göra det video gör bäst – att berätta en historia och bygga varumärke. För att kunna bygga framgångsrika videostrategier på våra små konsoliderade marknader är outstream helt enkelt något vi måste dra nytta av.

Artikeln är skriven av:
Jonas Rundgren,
Managing Director, Smartclip Nordic