Danska Accrease avslöjar hur de ska erövra Sverige

Accrease satsar på att erövra den svenska marknaden med sina tjänster. Här intervjuar vi Tomas Magnusson
som berättar om den kommande resan.

Vad gör Accrease? Och vad betyder namnet?

Accrease skapar värde för företag genom att samla och aktivera data från alla deras kanaler. Vårt huvudsakliga fokus finns inom produkterna i Adobe Experience Cloud. Bolaget startades av tidigare chefer för Adobes nordiska konsultverksamhet. Namnet är gammal engelska för ordet ”Increase” och som lite kuriosa kan nämnas att när man skulle hitta ett företagsnamn så byggdes ett skript för att matcha engelska ord i en ordbok mot lediga domännamn. Det hela gick så långsamt så att man fick avbryta redan på bokstaven A.

Vad är din roll på bolaget?

Min roll är att ansvara för hela företagets specialistkonsulter som finns spridda i hela världen. Men jag kommer givetvis ha en aktiv roll mot Adobes svenska kunder där Accrease redan jobbar med ett flertal av dessa.

Vi känner igen dig från ett annat svenskt bolag, vilken var det och vad gjorde du där?

Jag kommer närmast från Nordic Morning som sedan tidigare köpte upp bolaget Countquest. Under åren på Nordic Morning hade jag en motsvarande roll för det team som hette Data & Insights.

Är Accrease solutions partners till Adobe? Hur fungerar det?

Ja vi är partners med Adobe eftersom de har fantastiska lösningar/produkter och med vår expertis kan vi leverera tillsammans leverera stort värde till våra gemensamma kunder. Vårt team har faktiskt längre erfarenhet kring de lösningar från Adobe vi jobbar med än vad de lokala Adobe-teamen i Norden har.

Accrease tar fokus på kombinationen Adobe Analytics, Target och Audience Manager. Vilka typer av kunder jobbar/kommer ni jobba med?

Vi jobbar ju som sagt med flera svenska företag antingen i egen regi eller via partners som har sin expertis inom andra Adobe-lösningar. Vårt fokus är ju att hjälpa företag som vill jobba datadrivet och utifrån data kunna förbättra och personalisera kundresan. Det här är ju ett område som är på stark tillväxt och det finns många lösningar att välja på. Det vi kunnat se är att man snabbt kan realisera detta genom att välja Adobe och rätt partner. Och jag skall inte sticka under stolen med att från mitt perspektiv så är Accrease rätt partner. Vi har ett väldigt bra track record och var 2019 det man kallar runner-up (det vi på svenska mer moderat kallar för god 2:a) för Adobe Experience Award som delades ut på EMEA Adobe Summit.

Vad är den svenska planen/visionen?

Accrease vill jobba med de mest intressanta projekten och att på allvar etablera sig i Sverige tar oss närmare till projekten som kommer att dyka upp här. Sedan dag ett har Accrease alltid strävat mot att anställa de bästa människorna oavsett geografi. Jag är oerhört stolt över att få komma in i den typen av företag. Sverige har ju en lång tradition inom det digitala så förhoppningen är att vi skall kunna hitta fler personer här att införliva i vår globala organisation.