Daniel Goleman på Skavlan

Idag besökte Daniel Goleman Skavlan för att prata om sin nya bok och om emotionell intelligens. Diskussionerna rörde hur EQ påverkar vår förmåga att vara goda. Hur vi kan utveckla medkänsla och empati samt vikten av emotionell intelligens för att laget ska fungera bra.

Du kan se hela programmet här!

42 minuter in i programmet får vi träffa Daniel Goleman, som inleder med att beskriva Dalai Lama som den mest emotionellt intelligenta person som han mött. Dalai Lama har tillsammans med Daniel Goleman skrivit boken “A Force For Good: The Dalai Lama’s Vision for Our World”och menar att det gäller att skilja på vårt första intryck av en person vi möter, och den som finns under ytan.

Daniel Goleman myntade begreppet Emotionell Intelligens redan 1995 och har fortsatt forska på området sedan dess. Han menar att ha hög EQ är att vara god. EQ består enligt honom av fyra olika områden:

Självkännedom, att reflektera och lära känna sig själv
Självhantering, hur du hanterar dig själv utifrån vad du vet om dig själv. Genom att mogna i vår EQ kan vi öka gapet mellan impuls och handling och på så sätt ha mer reflekterade beteenden.
Empati, som inte bara handlar om hur andra tänker eller känner, utan om att bry sig om andra och vilja andras bästa. Med andra ord delar han upp empati i tre olika delar:

  • Kognitiv empati som handlar om att jag förstår hur du tänker. Detta är viktigt för effektiv kommunikation.
  • Emotionell empati som handlar om att jag förstår vad du känner (för jag känner det också).
  • Medkänsla som handlar om att lyssna på andra, sätta sig in i deras situation och vilja hjälpa dem om det är möjligt.

Relationer, hur vi är tillsammans med andra människor. Detta är det område som är tätast förknippat med etiskt agerande och i förlängningen vad vi definierar som att “vara god”.

Läs våra livekommentarer på Twitter!

Vi ska däremot inte kontrollera alla våra känslor för mycket. Det är våra känslor som ger livet mening och som betyder något. Men det är de destruktiva känslorna som vi behöver vara försiktiga med och som kan skada oss själva eller andra. Om vi ska kunna vara goda är det viktigt att vi inte låter oss styras av våra värsta känslor. För då ser vi inte hela bilden och kan heller inte  ge den bästa eller mest effektiva responsen på en situation.

Det positiva är att du kan odla empati och medkänsla. Studier vid Stanford University och Max Planck- universitetet har visat att du, genom en enkel daglig övning, kan öka din empati. Övningen sker i tre steg

  1. Påminn dig själv om allt gott som finns inom dig och hur mycket du uppskattar det.
  2. Därefter tänker du på alla de människor som du älskar, din familj och personer som betyder mycket för dig.
  3. Det tredje steget går ut på att utöka känslan som du har för din familj utanför den “naturliga” kretsen. Att förlänga känslan till personer som du känner men inte nödvändigtvis älskar, och även personer som du inte tycker om.

Effekterna av övningen är att du förbättrar hjärnans förmåga att känna medkänsla och oberoende studier visar att de är mer benägna att hjälpa andra än de som inte gjort övningen.

Daniel besvarar även Åge Hareides fråga om hur lagets prestation påverkas av EQ med ett citat från assisterande tränaren i Golden State Warriors som vann NBA 2015. Tränaren menade att “Vi vann tack vare lagets sammantagna emotionella intelligens”.

Efter det följer en diskussion kring toppspelare och EQ. Åge Hareid menar att alla toppspelare är självupptagna på planen och behöver de andra spelarna i laget för att se bra ut. Men i omklädningsrummet så är alla de andra lagspelare och där har stjärnan inte råd att vara diva. Så även om en toppspelare kan se ut att ha låg EQ på planen, så kan de ha hög EQ tillsammans med andra. Vilket osökt för oss tillbaka till det Daniel Goleman sa i början av intervjun: Vi måste skilja på vårt första intryck av en person vi möter, och den som finns under ytan.