Dålig mobilanpassning av enkäter lamslår undersökningsbranschen

Att konsumenter använder mobiler till det mesta påverkar undersökningsbranschen negativt, då flertalet ännu inte anpassat enkäterna till den enheten. Dåligt designade mobilenkäter hindrar respondenter från att delta vilket leder till lägre svarsfrekvenser.

Bakom studien är MRS, Dynata, Kantar, Lucid och Toluna.

Bolagen samarbetade genom att bland annat samla in tre år av paneldata för att se hur svarsfrekvenserna skilde sig mellan ålder, land och enhet. Resultaten visar att 30 procent av enkäterna var designade för att fungera på en dator (desktop).

Research design that does not fully result in a mobile-friendly experience is often the culprit behind resulting non-representative audiences and feasibility challenges. From our perspective, the goal is parity with desktop devices, where respondents find it as realistic to successfully complete a survey experience regardless of what device they choose to take it on, kommenterar en undersökare från Lucid under ett Webinar arrangerat av MSR.

Studien visar även att kvinnliga respondenter väljer i högre grad att svara via en mobil än män.

Twentyfive per cent of all survey opportunities are not available to mobile devices, and it’s not the fault of trackers. So it’s time to put your hands up and say ‘are my surveys mobile friendly or not?’ The issue is well understood now – this is not a phenomenon that’s going away, it’s not safe to ignore – it has to be dealt with, kommenterar Dynata.