Dålig data försvårar kampanjplaneringen

I en undersökning bland marknadsförare i sju Europeiska länder menar omkring 40 % att den tillgängliga datan är allt för dålig, vilket försvårar kampanjplaneringen och att engagera målgrupperna.
Det är företagen ExchangeWire och Xaxis som frågat marknadsförare och mediaexperter i Storbritannien, Frankrike, Danmark, Italien, Tyskland, Spanien och Polen om hur de upplever tillgången på data om målgrupper. Endast britter, fransmän och tyskar menade att det var nöjda med den data de hade (>70 %). Övriga fyra länder landade betydligt lägre och i genomsnitt var 60 % av marknadsförarna nöjda.
Det är såväl demografiska data som beteendedata och positionsdata som är viktig att tillgå för att kunna planera, genomföra och följa upp sina kampanjer på ett bra sätt. När så många menar att deras data inte är tillräckligt bra får det så klart stor inverkan på kampanjerna.
En sidoeffekt som en tredjedel av respondenterna uppmärksammat är att räckvidden minskat som en konsekvens av ökad användning av målgruppsdata. Fler sållas bort från den tilltänkta målgruppen eftersom de sannolikt inte kommer vara intresserade av det som kampanjen erbjuder.
Att detta skulle vara ett stort problem är dock svårt att argumentera för. Snarare innebär mer nischade målgrupper att sannolikheten att träffa rätt ökar. Dessutom upplever konsumenterna en minskad mängd reklambudskap, vilket för många är en bra sak. Dessutom kommer bättre riktad reklam att bli billigare och minska risken att konsumenter installerar reklamblockerare.