Dalande svarsfrekvenser ifrågasätter slumpmässiga urval

Under ett seminarium diskuterade Kantar, NatCen och Ipsos Mori framtiden för slumpmässiga urval, med fokus på minskade svarsfrekvenser.

International Journal of Market Research (IJMR) i Storbritanninen var värd för seminariet.

Slumpmässiga urval är den grund som undersökningar bland annat vilar på för att kunna hävda statistisk säkerhet. Dalande svarsfrekvenser och svårigheter att nå respondenter har lett till flera diskussioner i undersökningsbranschen under senaste åren om vad man kan göra för att motverka trenden.
I Storbritannien har bland annat Social Research Association (SRA) noterat att svarsfrekvenser minskat med 9 procent sedan de började sin kartläggning för 15 år i studier som British Social Attitudes survey och BARB.
Bland annat nämner man ökat missförtroende för både statsmakten och varumärken samt undersökningströtthet som bidragande faktorer till att svarsfrekvenserna sjunker.
En effekt är att det idag är mer kostsamt att genomföra undersökningar. För att kunna få in önskat antal svar har BARB fått genomföra 72.000 fler CATI-samtal under 2015/16 än under 2008/09. Man uppger också att det är svårare att rekrytera och bibehålla intervjuare.
Ipsos Mori anser att det rätta sättet att tackla problemet är inte att kasta mer pengar på det och på det sättet öka svarsfrekvenserna. Det måste finnas andra vägar för att hantera avvikelser och non-response-bias, hävdar man.
“It’s not to say that efforts to maximise response rate can’t ever be justified. There are occasions where they do tend to make quite a bit of difference, but [they are] particular sets of variables and where it matters to your conclusion,” förklarade Patten Smith från Ipsos Mori.
Ett annat sätt att tackla problemet är att kombinera traditionella metoder med onlineundersökningar säger Kantar Public och pekar på metoden “address-based online surveying approach” (ABOS). Genom att kombinera dessa två ökar Kantar sin svarsfrekvens jämfört med att bara använda onlineundersökningar.
Ovan är ett extrakt och tolkning av denna artikel. Ämnet är mycket relevant och vi ser gärna att du lämnar en kommentar nedan. Hur ska svenska undersökningsföretag vända trenden?