Dags för Nordens största Google Analytics-event

26 augusti öppnar konferenshösten med Google Analytics Conference Nordic, Nordens största Google Analytics-event, som arrangeras av Wednesday Relations.

På agendan finns allt från hur man frigör tid från ren rapportering till optimering, hur man ska tänka kring Google Analytics Premium och hur man bäst implementerar Google Analytics och Google Tag Manager. Och hur skapar man en riktigt vass organisation kring analys och optimering?

Precis som förra året presenteras också ett konkret case, denna gång Naturskyddsföreningen, som kommer berätta om hur de bygger sina beslut på data och hur de frigjort tid från rapportering till att rädda miljön.

Vi har fått en pratstund med Maria Granath, projektledare hos Wednesday Relations inför Google Analytics Conference Nordic.

Agendan ser ju väldigt fullmatad ut med både små och stora frågor, och en hel del fokus på optimering – vem skulle du säga att ni primärt vänder er till, d v s vem får mest ut av att besöka årets Google Analytics-konferens?

– Dagen är till för alla som på något sätt jobbar inom processen för digital analys. Det kan handla om analytiker, marknadsförare, säljare eller olika typer utvecklare och chefer med intresse för den digitala affären. Som med alla konferenser är det främsta syftet att öppna ögonen för möjligheter och inspirera till förändring. Som ett bra komplement kan vi rekommendera den workshop vi kör med amerikanen Caleb Whitmore dagen efter konferensen, eller kanske någon av de utbildningar i Google Analytics som vi producerar regelbundet tillsammans med partnern Outfox.

Om du jämför med förra årets konferens, vad lägger ni mer vikt vid i år?

– Frågorna är snarlika, men möjligheterna med verktyget ökar varje år. Vill egentligen inte peka ut någon del i processen som extra betydelsefull utan allt ifrån implementation och datavalidering till analys och konverteringsoptimering är viktigt.

Är det någon eller några talare som ni är extra glada över att ha fått med på årets Google Analytics-konferens?

– Vi är ju lite extra glada över att ha fått hit Sagnik Nandy, en mycket framstående ingenjör som också är uppfinnare och medförfattare till många av de patent som Google Analytics bygger på. Han brukar kallas ett tekniskt underbarn – även om han nog är för ödmjuk för att skriva under på det.

Det finns ju en rad talare från Google på årets konferens, men även några talare från SEO-branschen. Tidigare har ju SEO varit närmast tabu på Google-konferenser – är det en medveten satsning från er sida att även få med SEO på er Google Analytics-konferens?

– Jag skulle inte säga att SEO är ett fokusområde under dagen. Däremot finns det talare som har SEO som sitt primära arbetsområde och för dem är Google Analytics ett viktigt verktyg för att följa upp effekten av optimeringsinsatser.

Ett buzzword som också hörs allt oftare är Growth Hacking, en relativt ny term för att beskriva ett tydligt fokus på testning och optimering för att driva snabb tillväxt, vilket kräver en mix av teknisk kompetens och marknadsföringskunskaper. Är det så ni också ser på framtiden för analys- och optimeringskonferenser, att teknik och marknadsföring alltmer smälter samman och att man bör besitta bägge kompetenserna för att få ut maximalt av sitt analysarbete?

– Vi ser också att mixen av kunskap inom teknik och marknadsföring är viktig att ha inom digital analys. Sedan kan man lösa det i en och samma person eller genom att låta två personer komplettera varandra. Själva begreppet ”growth hacker” är nytt, men rollen och behovet är gammalt. Från tid till annan skapas nya termer för redan kända behov.

Och till sist: vad ser du själv mest fram emot på Google Analytics Conference Nordic?

– Publikmixen, människorna, talarna. Och känslan av att få samla analys- och affärsfolk med gemensamt intresse av utveckling och en djupare förståelse av sin affär.