Dags för ett nytt sätt att mäta familjens matinköp?

Australiens officiella TV-mätorgan, OzTam, har börjat med något nytt i sina annonsmätningar. Man har utökat det demografiska urvalet med något som heter “Total Grocery Shoppers”, som bättre än tidigare mått ska ta vara på den moderna familjens livsmedelshandlande. Är detta även något för svenska MMS?

Detta enligt Mumbrella, som skriver att den nya kategorin tar vara på de sociala förändringarna som skett i västvärlden den senaste tiden. Den nya demografin ska komplettera “Main Grocery Buyer”, som i stort sett utgick från att livsmedelsinköpen gjordes av oftast en person, och oftast en gång i veckan.

Men veckohandlandet är nu inte den enda vanan för ett hushåll. Man väntar ofta längre med att skaffa barn, och i många förhållanden (även i Australien) så arbetar båda föräldrarna även i barnfamiljen. Det är heller inte ovanligt att man handlar flera gånger i veckan, istället för att planera inköpen på grund av stressiga scheman och andra vardagsbestyr.

Läs mer: MMS onlinevideovaluta först i världen med programmatiska köp

I många hushåll handlar man också separat, då man jobbar och äter vid olika tillfällen. Dessa, och andra faktorer gör att OzTam bestämde sig för att införa detta nya demografiska tillval. Är detta något för svenska mätorganisationen MMS?