Dags att slänga din gamla MP3-spelare

Många har nog gått runt och lyssnat på musik komprimerat i formatet MP3, en standard som revolutionerade marknaden genom dess möjlighet att kraftigt komprimera ljudfiler. Men nu slutar licensieringen av formatet, och därmed även supporten.
Formatet skapades redan 1991 på universitetet i Hannover och licenserna ägs av det tyska Fraunhofer-Institutet. Men nu meddelar institutet att de säger upp licensiering och support av formatet. Anledningen sägs vara att det finns andra mer lovande format idag som inte reducerar ljudkvaliteten på samma sätt som MP3.
Trots uppkomsten av streamingtjänster av musik är formatet mycket välanvänt runt om i världen, och det finns sannolikt miljontals MP3-spelare som fortfarande används så gott som dagligen. Exakt var Fraunhofer-Institutets beslut kommer få för effekter är svårt att bedöma, men många nya musikspelare klarar idag av många fler format än bara MP3, så för musikkonsumenter kommer resultatet sannolikt inte bli annat än att suffixet på musikfilen ändras.
Ändå är det en epok som nu går i graven. M3-spelaren var billig att producera och ljudfiler fanns vida tillgängliga, både att köpa och att ladda ner olagligt via stora peer-to-peer nätverk. Trots det initiala motståndet från musikproducenter blev det under början av 2000-talet det vanligaste filformatet, och det är svårt att bedöma hur många MP3-filer som finns runt om i världen, men det är sannolikt ett antal som kan räknas i flera triljoner.