Dags att förbereda sig för EU:s nya datasyddsförordning

I april detta år antogs en ny, allmän dataskyddsförordning av EU:s ministerråd och EU-parlamentet, något vi har rapporterat om här på Dagensanalys.se. Det kan vara dags för företag och annonsörer att börja titta på dessa och se till att man följer riktlinjerna i god tid.
Den nya förordningen börjar förvisso inte gälla förrän den 28 maj år 2018, men redan nu kan man ladda ner en checklista kring vad som gäller på Datainspektionens sida, där man också kan läsa mer information kring innehållet.
Läs mer: EU-parlamentet har godkänt dataskyddsförordningen GDPR
Mycket av den nya förordningen gäller möjligheten för enskilda individer att få mer kontroll över den data som företag och organisationer har kring våra surfvanor. Man har rätt att få reda på vad ens personuppgifter kan användas till, bland annat.
Detta leder förstås till att mycket av den riktade annonseringen måste se över sin verksamhet och sina rutiner, för att göra det enkelt för konsumenter att få reda på hur denna information hanteras.