Dagens Media har köpt Medievärlden

“Dagens Media, som i dag ger ut ett tryckt magasin, en sajt och arrangerar en rad event, kurser och utbildningar får ett nytt syskon i tidningen Medievärlden.
De fyra delägarna, Axel Andén, Mikael Marklund, Lisa Bjurwald och Linnea Kihlström har under tre år drivit och utvecklat Medievärlden i egen regi, efter separationen från Tidningsutgivarna.
Varumärket Medievärlden, med sin starka position framförallt inom dagspress, kommer naturligtvis att leva kvar,” skriver Dagens Media på sin webbplats.