Criteo hakar på Facebook med dynamiska produktannonser

Efter att Facebook lanserat nya dynamiska produktannonser hakar flera företag på. Bland andra Criteo vars nya mobila funktioner gör det möjligt för annonsörer att utöka sina marknadsföringsinsatser på Facebook Exchange och nå konsumenter som använder Facebook på mobilen.

Med dynamiska produktannonser kan Criteo Engine nu leverera rekommendationer och smarta budgivningskampanjer på samtliga enheter som konsumenterna använder för att logga in på Facebook.

“Människor tillbringar mer tid på Facebooks mobilapp än på någon annan enskild app, så det är en kritisk plats för detaljhandeln att nå sina kunder. Med dynamiska produktannonser levererar Criteo relevanta och aktuella meddelanden till användarna, som ger en ökad försäljning och en god avkastning på våra kunders annonsinvesteringar”, säger Jonathan Wolf, globalt produktansvarig på Criteo.

Resultaten från ett pilotprogram genomfört med utvalda Criteo-annonsörer visade att dynamiska produktannonser stod för i genomsnitt 6,2 procent av all försäljning. Vid en sammanslagning av samtliga mobila kampanjer levererade Newsfeed i Facebook-appen hela 24,5 procent av den totala försäljningen.

Criteo levererar personanpassad reklam i en omfattande skala och mäter avkastningen på post-click försäljning vilket gör det lätt och transparent att mäta ROI. Criteo har över 1000 anställda på 21 kontor i USA, Europa och Asien med över 6 000 annonsörer och relationer till över 8 000 förlag.