Cookies är fel mätenhet att använda förklarar Facebook

Att bara använda kakor (cookies) för att mäta annonseffekter kan leda till hela 58 procent överdrivna siffror enligt en expert.

James Dailey som är Product Marketing Manager på Atlas, som är ett mätföretag vars ägare heter Facebook, har tyckt till om kakor. Enligt James blir annonsörer som tillförlitar sig på kakor grundlurade då kakor som mätenhet visar i praktiken uppblåsta siffror.

“some of the very fundamental metrics with which you manage your digital advertising are broken.” sa James under en konferens som arrangerades av Advertising Research Foundation.

“If you use cookies to measure reach, a typical advertiser would overstate reach by 58%. You think you’ve reached 100 people … You’ve reached 100 cookies. You’ve actually reached only 42 people.” Han illustrerade med exempel där en kampanj riktad till ett geografiskt område resulterade i fler nådda personer än faktiska antalet personer i området.

“At that superficial level, the data are clearly broken.” sa han.

Argumentet bygger på att konsumenter idag använder flera olika enheter för att komma åt innehåll samt raderar kakor på sina enheter. Enligt James måste man skapa system som kan identifiera konsumenter oavsett vilka enheter de använder.

“The industry is at the point of a major transition, from cookies to people.” avslutade James.

Som representant för Facebook ser han säkert en enkel lösning och det är att alla annonsörer går igenom Facebook för att nå sina konsumenter. Med inloggning och spårning med Facebook kan man enklare identifiera individer och inte virtuella ’personer’.