Contentbyrån Migaloo vill utmana branschen med abonnemangsmodell och tokens

Nystartade contentbyrån Migaloo lanserar en affärsmodell där kunder kan köpa via abonnemang och använda tokens.

Bakom Migaloo står Stefan Jakobsson som tidigare dragit igång reklambyrån Dear Friends och UX- och designbyrån BRV Agency.

Abonnemangsmodellen består av tre paket som enkelt kan skalas upp eller ner eller skräddarsys.

– De allra flesta företag har idag ett behov av att kontinuerligt publicera relevant och engagerande innehåll i egna och köpta digitala kanaler. Marknadsföring idag handlar om att vara hands on, vi lever i en dynamisk vardag där allt förändras varje timme, varje dag. Det rimmar dåligt med traditionella byråstrukturer som ofta betyder långa möten, briefar, genomgångar med en faslig mängd människor och timarvoden, säger Stefan Jakobsson, vd och strateg på Migaloo och BRV Agency.