Confirmit och Dapresy slås ihop

Det nordiska investmentbolaget Verdane Capital IX, som är majoritetsägare i visualiseringsföretaget Dapresy, har nyligen köpt upp undersökningsföretaget Confirmit, och nu ska de båda bolagen slås ihop.

Verdane gjorde stora investeringar i Dapresy redan 2017, och har låtit företaget jobba på sedan dess. Nyligen köpte Verdane upp samtliga aktier i undersökningsföretaget Confirmit, och avser nu slå samman de båda bolagen till ett fullserviceföretag för marknadsundersökningar och kundupplevelser.

Tillsammans har de båda bolagen ca 550 anställda på kontor i Olso, Grimstad, Norrköping, London, Bielefeld, Moskva, New York, San Francisco, Portsmouth, Toronto, Sydney, Brisbane, Vancouver, Yaroslavl och Sarajevo. Det finns med andra ord ett visst överlapp i kontorens utspridning, och samtidigt har de båda företaget till viss del samma kunder. Vi kan med andra ord se fram emot en justering i antalet kontor, samtidigt som kunderna kommer att få ett bredare erbjudande och ett större team som kan bistå med kunskaper och stöd.

Som ett första steg kommer Confirmit att ha kvar sitt namn, medan Dapresy kommer att refereras till som ”ett Confirmit-företag”. Allt eftersom sammanslagningen fortskrider kommer Verdane att fatta mer långsiktiga beslut kring varumärkena, men i nuläget sätts varumärket Dapresy på paus.

Vad detta kommer att innebära för den svenska undersökningsmarknaden återstår att se. Dapresys visualiseringsverktyg används av flera aktörer för att tydliggöra den data som samlats in. Men när Dapresy nu själva får undersökningskapacitet är det frågan om de kommer låta sina tidigare kunder, numera konkurrenter, fortsätta få använda sig av deras verktyg.