Confirmit lanserar verktyg för att analysera komplexa kundportföljer

Nu hakar undersökningsföretaget Confirmit på den senaste trenden att koppla ihop flera datakällor för att bättre kunna analysera och förstå kundresan. Deras verktyg Account Health inriktar sig på B2B-företag där det ofta finns ett större antal faktorer att hantera än i B2C-verksamheter.

Allt fler företag i undersökningsbranschen börjar nu erbjuda tjänster riktade mot att koppla ihop flera olika datakällor för att ge en mer omfattande bild av företagets verksamhet och aktiviteter. I Confirmits verktyg kopplas exempelvis kundupplevelsen till företagets KPIer. Utöver det kan verktyget även beräkna olika riskfaktorer under kundresan, samt knyta samman kundernas livstidsvärde med engagemang, grad av systemintegrering och omsättningscykel.

Målet med det hela är givetvis att företag som jobbar mot andra företag ska bli bättre på att vårda viktiga kunder, och förbättra kundrelationerna på de sätt som är mest lönsamma för alla parter.

Enligt Confirmits SVP för CX-utveckling, Claire Sporton, handlar det i B2B-verksamheter ofta om länge köpcykler och mycket större belopp, vilket gör att det är både svårare och viktigare att vårda kunderna på rätt sätt. ”Individuella kundrelationer kan vara värda miljoner, så företag behöver prioritera sina resurser över sin portfölj genom att kvantifiera lojalitet och risker och agera på detta”.

När alla för några år sedan pratade om vikten av att samla in data var det ingen som tänkte på vad denna data skulle användas till. Nu börjar de stora datamängderna snarare bli ett problem, genom att de kräver stora lagringsutrymmen, är svåra att koppla ihop till användbar data och dessutom ställs nu högre krav på att ha koll på sin lagrade data genom nya EU-lagstiftningen GDPR. Så för företagen är det kritiskt, inte bara att få koll på vad för data man samlar in, utan att faktiskt kunna dra nytta av den på bästa sätt. Därför är verktyg som det Confirmit nu lanserar hett eftertraktade, men de är långt ifrån de enda som nu försöker få en bit av dataanalyskakan.