Confetti for Business väljer Stripe för att nå större kunder

Confetti for Business är en tjänst för hantering av event – marknadsföring, inbjudningar, betalningar med mera.

Med Confetti for Business ska stora kunder kunna på en central plats samla all information om tidigare event, gästlistor, resultat och så vidare.

En viktig del i det nya erbjudandet är att Confetti installerat Stripe Elements, som är en teknisk lösning för betalningsflöden.

Med Confetti for Business ska stora företag kunna hantera alla sina events. Med en överblick över sina events och gäster kan de följa sina besökares beteende och kommunicera med nya och gamla kunder samt skapa nya leads. Eventsajterna kan anpassas så de ser ut som varumärkets egen hemsida. Besökaren upplever sig vara kvar hos eventarrangören. Med Confetti for Business är det enkelt att se vilka som deltog i eventet eller inte, vilka leads som kom in, bedöma eventets framgång och få inblickar i vad som kan förbättras till nästa event.

Den springande punkten när det gäller att växa globalt, som Confetti gör, är att kunna erbjuda säkra och smidiga betalningar. För en kund som exempelvis arrangerar konserter måste Confetti klara av att hantera biljettköp från många länder, i flera olika valutor och dessutom på sådana sätt som uppfyller alla juridiska krav. Med Stripe kan Confetti hantera direkta betalningar i ett flertal valutor.

”Vi vill nu arbeta med fler verktyg och tjänster från Stripe”, säger Confettis VD Martina Elm. ”Vi vill ha maximal stabilitet och möjlighet att växa utan gnissel. Stripe är ju så beprövat över hela världen att vi känner oss helt trygga med deras teknik. Och, inte minst, vi tjänar mer pengar med en så här pålitlig och flexibel lösning.”

”Med Stripe kan Confetti hantera samtliga betalningar åt sina kunder på en enda plattform, med inbyggt smidigt betalningsflöde och med full åtlydnad av alla länders lagar och regler. Det ger Confetti en överlägsen position gentemot sina konkurrenter”, säger Felix Huber, nordenchef på Stripe.