comScores julklapp till alla anställda – sparkar var tionde

Globala mätföretaget comScore ska göra sig av med 175 anställda och COO Cameron Meierhoefer är en de första att få gå.
Berörda kommer att få gå i slutet av december och resten under första kvartalet 2018.
Enligt comScore ska man “flatten its organisation, speed-up innovation and better align its business to its customers’ needs.”
Vissa regioner kommer att påverkas mer än andra, men idag har vi ingen information om vilka de är. Om du har mer information får du gärna maila till oss.
Tidigare artiklar om comScore:
comScores problem bara fortsätter
Nielsen stämmer comScore för planerade tv-mätningar
comScore utkastade från Nasdaqbörsen