comScore rullar ut nya mått för att mäta mobilkampanjer

Amerikanska mätföretaget comScore har lanserat nya mättal för att mäta annonskampanjer i mobilen med produkterna Validated Campaign Essentials Mobile (VCE Mobile) och Validated Media Essentials Mobile (VME Mobile).

Båda produkter ger demografisk information om mobilannonser som visas på smartphones och surfplattor – in-app och via mobila webben. Enligt comScore innebär mättalen att annonsörer och publicister får tillgång till jämförbara crossmedia-mått, däribland räckvidd, frekvens och GRP.

mark_donovan_comscore
Mark Donovan, comScore

Mark Donovan kommenterar lanseringen “vCE and vME Mobile provide required metrics to measure and optimize the performance of campaigns. As brand marketers increasingly focus on integrated cross-platform campaigns, our solutions will help bring smartphones and tablets into the same consideration set as TV and desktop display.”

gerben_boot
Gerben Boot, comScore Sverige

Gerben Boot som är ansvarig för comScore i Sverige kommentarer “comScore har redan jobbat mycket med mobile advertising measurement, bland annat med Mobile Brand Survey Lift studier.”

Här kan du ta del av resultatet från en av deras studier som visar att mobilannonsering för att stärka varumärken fungerar:
mobile_comscore_brand_lifts