comScore i samarbete med Adform

Globala mätföretaget comScore har slutit samarbetsavtal med annonshanteringsföretaget Adform. Partnerskapet ska erbjuda annonsörer både mätningar av annonser samt validering av den faktiska leveransen.

comScore har tagit fram en metod för att både mäta och validera annonsvisningar på internet. För att skapa ett slutet system som annonsörer kan använda och samtidigt få sina annonser validerade har de ingått i samarbetsavtalet med Adform vars affär är att just leverera annonser.

“Eftersom reklamförare ständigt utökar sina marknadsföringsstrategier till att omfatta digitala format, blir det allt viktigare att använda sig av kampanjvalidering i realtid som en helintegrerad del i planerings- och köpprocessen. Integreringspartnerskapet med Adform gör att reklamförare kan tillämpa demografiska insikter och reklamvalideringsfunktionalitet i Adforms mediaplattform, för att effektivisera kampanjoptimering och maximera investeringsavkastningen”, säger Paul Goode, regional marknadschef på comScore.

“Vi är mycket glada över att ha en världsledare som comScore som vår första tredje partens valideringspartner”, säger Martin Stockfleth Larsen, marknadschef på Adform. “Kunderna har fördel av comScore vCE-integreringen i vår plattform. Härigenom får de tillgång till mer robust kampanjmetrik”.