comScore fast i riktigt hårt blåsväder

Det tog mätföretaget comScore sex månader innan man kunde producera resultaten från utredningen kring “ogentligheter” i bokföringen. Resultaten är inte bra – nu bör man “inte längre lita” på de senaste tre årens finansiella resultat.

Orsaken till detta ska vara den felaktiga inkluderingen av icke-monetära transaktioner som höjde intäktssiffrorna och andra värden. I stort sett så har man använt sig av data som utbytts med andra företag för att piffa till bokföringen.

Man säger att detta är följden av “missbedömningar” och “bristande interna rutiner”. Som en följd av dessa brister så ska man alltså inte längre kunna lita på boksluten från 2014 och 2013, utöver 2015 års kvartalsrapporter.

Nu säger comScore att man ska rätta till felen, och redovisa äldre siffror på ett mer korrekt sätt. Men undersökningskommittén är inte helt nöjd ännu, och skriver att man måste se över fler misstänka misstag kring andra transaktioner. Detta rör sig om bland aktieandelar bland högre chefer, och aktieinköpet av företaget Rentrak.

Vi har redan tidigare skrivit om att comScores aktie tagit en hård smäll på grund av alla dessa uppgifter, och att detta lett till att analysbolaget WPP köpt upp ytterligare andelar för en “billig” penning.

Läs mer: comScore riskerar avstängning från NASDAQ-börsen

Med tanke på dessa resultat så finns det risk att problemen fortsätter. Å andra sidan så finns det vissa ljuspunkter – trots ogentligheterna i bökföringen så pekar sifforna ändå på en rätt stor tillväxt. Man verkar också ha varit rätt öppen med resultaten, något som kan peka på att man faktiskt inte försöker medvetet dölja sina oegentligheter.

Det faktum att WPP fortsatt att köpa andelar pekar också på att industrin inte tror på comScores snara fall. Och om inte annat så kan de som jobbar med comScore ta ett djupt andetag, när man nu utrett det mesta av de tidigare orosmolnen.