Comcast har utvecklat en intressant plattform med hjälp av blockkedjan

Dataplattformen, som går under hamnet Blockgraph, gör det möjligt att helt avidentifierat dela konsumenternas förstapartsdata till trejdepart.

Godkända tredjepartsaktörer, som annonsörer eller mediebyråer, kan helt enkelt använda plattformen för att söka fram “blind matches” som i sin tur är krypterade, helt avidentifierade och använder blockkedjeteknik.

NBCUniversal som är en del av Comcast testar just nu plattformen och ska använda den gentemot alla sina annonsörer.

“The TV community needs to ensure that we can compete with the data capabilities of digital-first companies. We understand that providing a safe way to protect data while benefitting from collective insights is the path forward,” kommenterar en talesperson från enheten Blockgraph.

Plattformen är intressant för den ämnar dra nytt av modern teknik för att säkra och skydda konsumenten samtidigt som den ger möjligheter att ta action på förstapartsdata. Den enda fallgropen är att annonsören måste lita på Blockgraph att den får det som är sagt.