Coca Cola låter AI skapa sina annonser

Coca Cola är ett av världens mest välkända varumärken och skapar reklambudskap som hyllats i branschen under många år. När de nu anställt sin första Chief Digital Marketing Officer, David Godsman, tar de klivet in på den digitala arenan med stora visioner för framtiden.
Den nya strategi som Coca Cola lagt för sin digitala marknadsföring fokuserar på fyra områden: Kunder och kundupplevelser, operations, nya marknader och kultur. Tanken är att dessa fyra områden ska genomgå en digital transformation för att fungera effektivare och ge bättre resultat.
Inom området kunder och kundupplevelser arbetar man just nu med att låta AI ta fram nya reklambudskap. Redan idag finns AI som kan skapa musikjinglar och generera innehåll. Mariano Bosaz, global senior digital director på Coca Cola, tror att den kreativa processen kan effektiviseras genom användandet av robotar. Han menar att det inte kommer behövas en människa för att skapa musik för annonser, skriva texter, lägga upp material på sociala medier eller köpa annonsplatser. ”Jag vet inte om vi kan göra det till 100% med robotar än – kanske en dag – men robotar är första indikationen på var vi är på väg.” säger Bosaz.
I den digitala strategin ligger även fortsatt utveckling av den japanska appen Coke On, som låter kunder handla cola från försäljningsautomater via appen. Samtidigt samlar appen in användardata för att bättre kunna förstå kundens köpbeteende. Det är en svår balansgång menar Bosaz att samla in relevant data för att kunna ge en bättre upplevelse, men inte kliva över gränsen för vad som är etiskt riktigt.
Även i Belgien pågår projekt där kundens rörelser i mataffären studeras i realtid för att Coca Cola ska kunna optimera sin placering av produkter och reklam för bästa resultat. Internet of Things gör gränsdragningen svårare för när marknadsföring gör intrång i kundens privatliv på ett oönskat sätt, något som vi redan börjat se exempel på.
Men i slutändan handlar det hela om timing menar Bosaz. Är man för sen med att ta till sig ny teknologi hamnar man efter, men är man för tidig är det svårt att skala upp det för att fungera i en koncern så stor som Coca Cola.