Clear Channel utökar satsningen på digitala kampanjmätningar

Clear Channel Norge har sedan början av 2017 samarbetat med Penetrace på effektmätningar av sina kunders kampanjer.

Sedan samarbetet började har Penetrace genomfört över 100 effektmätningar vilket ger en stark benchmarkdatabas för att bättre kunna förstå styrkor och svagheter i kampanjerna.

Nu utökar Clear Channel samarbetet med Penetrace även till den svenska marknaden. Syftet med samarbetet är dels att digitalisera effekt mätningarna men även att kunna erbjuda djupanalyser av kampanj effekt och utförande.

”Samarbetet med Penetrace har påskyndat vägen till digitalisering av våra kampanjmätningar och genom sina modeller gett oss möjlighet att komma närmare våra kunder i dialogen kring strategier och vägval. Mätningarna ger inte bara viktig insikt för varje kampanj utan bygger också en databas som på aggregerad nivå ger viktig information om hur utomhusmediet fungerar för olika branscher,” kommenterar Lisa Alf, Analyschef på Clear Channel.

Penetrace är ett företag som mäter effekten av annonsörers kampanjer och marknadsföringsinvesteringar. För Clear Channel specifikt bygger Penetrace en benchmarkdatabas för att bättre förstå mediet och de olika kampanjernas effekt.

”Att Clear Channel nu utökar sitt samarbete till Sverige är jättekul. Penetrace utmanar de traditionella leverantörerna av effektmätningar genom att kunden själva får tillgång till hela sin effektdatabas och kan göra spännande analyser på olika nivåer på data vilket ger ett stort mervärde” – Säger Karin Grohman VD Penetrace Sverige.