Cint och Narrative I/O ger fler tillgång till förstahandsdata

Undersökningsföretaget Cint slår sig ihop med plattformen Narrative I/O för att ge kunderna tydligare och enklare tillgång till data från Cints över 40 miljoner globala undersökningsdeltagare.
Genom samarbetet blir den data som Cint sitter på mer tillgänglig för kunderna. Det gör att företag snabbt kan få beslutsunderlag, som kan användas av såväl marknadsförare som annonsörer och publicister.
Cints databas består av över 40 miljoner deltagare i 1500 paneler med över 300 datapunkter för varje individ. Det ger ett massivt underlag för många av de tänkbara frågor ett företag kan vilja få svar på.
Tillgången till strukturerad data blir idag allt viktigare, då det inte bara handlar om att ha data, utan du måste kunna analysera och dra slutsatser av den data du har. Genom Cints och Narrative I/Os samarbete blir nu Cints panelbaserade förstahandsdata tillgänglig för de företag som vill betala för tjänsten.
Jake Wolff, vice VD på Cint i USA säger i ett uttalande: ”Vi ser enorm potential i att använda panel-baserade förstahandsdata. Vi kommer specifikt att skapa lösningar för mer precisa mätningar, en kritisk utmaning i dagens datadrivna värld.”