Chrome 76 gör det enklare att hoppa över betalväggen

Google Chrome gör det svårare att se om användarna är inkognito, vilket i sin tur gör det svårare att hantera betalväggar.

Och förutom detta är nu Flash blockerad, även enskilda objekt, i default-läge.

Här kan du läsa mer.