Chris Berry ny Sverigechef på SAP

SAP Sverige har utsett Chris Berry till ny chef för den svenska verksamheten. Han kommer närmast från Oracle där han arbetat som Sverigechef under drygt två år.

Chris Berry började den 1 november och efterträder Anders Schyllert som arbetat på SAP i 8 år. Chris rapporterar direkt till Jan Thorell som ansvarar för SAP:s verksamhet i hela Norden och Baltikum. Som Sverigechef på SAP ansvarar Chris för samtliga lösnings- och tjänsteområden gentemot SAP:s svenska kunder.

– När digitaliseringen på svenska företag inom samtliga branscher och även offentlig sektor nu tar fart på allvar, är SAP en av de få marknadsaktörer som med rätta kan hävda att vi sammanför alla moderna teknologier till företagsspecifika helhetslösningar inom 26 branscher. Det är alltså både bredd och djup, säger Chris Berry.

– Det jag brinner för är strategiskt öppen IT-innovation som verkligen har kraften att både förenkla och omdana företagens verksamhet och beslutsfattande i alla led – och det är helt i linje med vad SAP står för i dag, säger Chris Berry.

De senaste sju åren har Chris varit på Oracle, och dessförinnan arbetade han i olika ledande befattningar på HP, ABB, Acando och e-motion Technology. Han har lång erfarenhet från IT-branschen och återvänder nu till SAP där han var försäljningschef under åren 2002-2004.